Til innholdet

Morgendagens Reketeine

Det er en målsetting at den norske fiskeflåten er verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri.


← Se flere resultater
Prosjekt:
901611

I prosjektet «Utvikling av morgendagens fiskeredskap: Reketeine» er det overordnede målet å utvikle en teine for bærekraftig og miljøeffektiv fangst av dyphavsreker (Pandalus borealis).

Rekefisket i dag skjer i hovedsak med bunntrål som taues over havbunnen i opptil 10 timer før haling. Teinefangst gir flere miljøgevinster, de er mindre energikrevende, skade på bunnfauna er minimal, kostnadsinngangen til fiskeriet i forhold til utstyr er lavere og det er betydelig mindre bifangst sammenlignet med tråling.

Basert på eksisterende prototype av reketeinen har Møreforsking i samarbeid med redskapsprodusent Frøystad AS og et utvalg kyndige fiskere undersøkt hvordan teiner kan videreutvikles for å løse tekniske utfordringer knyttet til stabilitet, strøm, seleksjon, skånsomhet og agn, samtidig som fangsteffektivitet ivaretas.

Gjennom et god samarbeid er man ett skritt nærmere i videreutviklingen av teiner som et miljøvennlig, lønnsomt og energieffektivt redskapsalternativ for rekefiske. Redskapet gir bedre kvalitet på fangst, sikrer utsortering av undermålsreker, minimerer bifangst og påvirker havbunnen i mindre grad enn trål.

FHFs vurdering er at prosjektet har bidratt til å utvikle en reketeine som fisker bra, gir god velferd og er selektiv. Teinen er allerede tatt i bruk av mange kystfiskere og fritidsfiskere.

 

Les mer om prosjektet og resultatene her (901611)

keyboard_arrow_up