Til innholdet

Nå bør alle som avluser termisk bidra

Forskerne trenger nå bidrag fra alle dere som avluser termisk slik at det kan utarbeides en beste praksis

Istock 998165868

← Se flere resultater
Prosjekt:
901649

FHF finansierer prosjektet TERMVEL ledet av SINTEF sammen med en rekke andre forskningsmiljø, med målsetting om å utarbeide en beste praksis anbefaling for termisk avlusning av laks. Prosjektet ble også omtalt i en egen nyhetssak fra FHF i oktober. Forskerne er nå godt i gang, og håper sterkt at mange ute i næringen kan bidra til at datagrunnlaget blir best mulig. Det er en del jobb siden det er mye som helst bør registreres for hver behandling – men viktig for å kunne bygge på bredest mulig erfaringsgrunnlag når beste praksis skal anbefales.

Jostein Grip fra Patogen som leder arbeidet med datainnsamlingen har følgende oppfordring: «Prosjektets hovedfokus er å identifisere risikofaktorer ved bruk av termiske metoder til fjerning av lakselus, men vi ønsker også å kunne sammenligne ulike IMM-metoder med tanke på effekt og dødelighet. Vi ønsker derfor å samle inn data fra så mange IMM-behandlinger som mulig. Alle data vil bli anonymisert og håndtert på produksjonsområdenivå. Vi oppfordrer så mange som mulig til å registrere i dette skjemaet og sende inn til prosjektet, da dette vil øke styrken til de epidemiologiske undersøkelsene.

Registreringsskjemaet kan finnes under fanen Publikasjoner HER, og lastes ned og fylles ut digitalt, for hver enkelt merdbehandling, men flere merdbehandlinger kan også registreres i samme registreringsskjema. Vi ønsker at skjemaet er fylt ut i størst mulig detaljgrad, men dersom det er forhold som gjør det vanskelig å fylle ut hele skjemaet er de fargekodet etter prioriteringsgrad (Grønn – Må ha, Gul – Nyttig, Rød – Mindre sentralt). Ark én er registreringsskjemaet som skal brukes, mens ark to inneholder en forklaring på de forskjellige parameterne.

Skjemaet skal sendes på e-post til Jostein Grip  jostein.grip@patogen.no.

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Image' does not contain a definition for 'Url'
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
   at AspNetCore.App_Plugins_AllegroGrid_ArticleImage_show.ExecuteAsync() in /app/App_Plugins/AllegroGrid/ArticleImage/show.cshtml:line 11
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in /app/Views/Partials/grid/editors/base.cshtml:line 11
keyboard_arrow_up