Til innholdet

Sitter lusearvene og lurer i begroingen?

Vasking av nøter ser ikke ut til å øke tettheten av luselarver inni anlegget viser nye forskningsresultater fra prosjekt Taskforce Lakselus

Begroing Av Nøter

← Se flere resultater
Prosjekt:
901241

Taskforce lakselus ved NTNU ble i 2016 initiert av og er i hovedsak finansiert direkte av lakseoppdrettsbedrifter som ser behov for økt kunnskap om lakselus (og etter hvert skottelus) sin biologi, og hvordan dette kan bidra til bedre tiltak i kampen mot lusa. FHF har bidratt med deler av finansieringen for å koordinere forskningen som utføres.

Kombinasjonen av forskning for å finne svar, utdanning av mange personer med god kompetanse om lakselus, og tett kobling til næringen både praktisk og faglig, har vært og er svært nyttig.

-Mange av forsøkene som er gjennomført har vært rettet mot helt praktiske spørsmål næringen har stilt, noe som har gjort kunnskapen svært anvendelig, sier fagsjef Kjell Maroni i FHF.

Blant annet ble det spurt fra næringen om lakseluslarver «sitter og lurer» i begroingen på nøtene. Studiene som er gjennomført ga ingen indikasjoner på at lakselus bruker begroing som mikrohabitat, og vasking av nøter forandret ikke tetthetene av planktoniske lus inne i merden. En samlet sluttrapport inkludert publikasjonsoversikt fra perioden FHF har bidratt med finansiering finnes her: 901241.

Taskforce lakselus fortsetter som en satsing ved NTNU.

 

 

keyboard_arrow_up