Til innholdet

Utlysning: Evaluering av systemer for å holde hval unna ringnot

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge/ teste systemer som holder hval unna ringnot under fiske etter sild.

Foto: Roger Nygård / Norges sildesalgslag
Ringnot Sild

 

Bakgrunn for utlysningen er stort innslag av ulike hvaltyper, spesielt knølhval, som går inn i not under setting (fangsting) og forårsaker stor skade på redskap. I verste fall kan dette føre til neddreping av sild og tapt fangst som følge av at nota blir ødelagt. For å kunne løse problemet må eksisterende og ny teknologi som skremmer bort problemartene testes, Det har enkelte år også vært problemer med stort innslag av sel rundt oppdrettsanlegg. FHF ønsker derfor å få kartlagt hva som finnes av teknologiske løsninger for å holde sjøpattedyr unna fiskeredskap, oppdrettsanlegg og andre installasjoner.

Du finner hele utlysningen her.

 

keyboard_arrow_up