Til innholdet

Viktig analyse om konsekvenser av reguleringer

En analyse om konsekvenser av reguleringer på effektivitet, kvalitet og miljø-effekter foreligger og synliggjør målkonfliktene som ligger i vellykkede reguleringstiltak.

Institusjonelle Rammer

← Se flere resultater
Prosjekt:
901573

Reguleringer og institusjonelle rammer som settes for fiskerinæringen er helt avgjørende for hvordan næringen kommer ut. Det påvirker effektivitet og lønnsomhet, det påvirker lønnsomhet i flåten og på land, det påvirker kvalitet og verdiskaping og det påvirker ikke minst utslipp og miljøeffekter.

En rekke forskjellige reguleringer og rammer anvendes i næringen, bl.a. kvoter og fordeling av kvoter, lukking av områder og fiske samt kapasitetstilpasninger og disse har forskjellige effekter opp imot de overordnede mål for samfunnet og for næringen.

Da er det helt avgjørende å analysere hvordan de forskjellige reguleringer virker, hvilke effekter de har, hvilke eventuelle målkonflikter som finnes og hvordan disse best kan forenes.

Det er bakgrunn for at FHF initierte et prosjekt ved inngangen til 2020 som skulle analysere nettopp dette og prosjektet har nylig levert sine resultater og rapporter.

Analysen er en grundig evaluering av effekter og prosjektet stiller bl.a. spørsmål ved om de forskjellige reguleringer, som åpenbart har bidratt til effektivitet og lønnsomhet i flåten, har vært like vellykkede i å bidra til kvalitet og miljøeffekter.

Arbeidet har stor verdi både for myndigheter og næringen, og det forefinnes en rekke rapporter, artikler og ikke minst presentasjoner til bruk for næringen og myndighetene.

Du finner informasjon om prosjektet og alle rapporter, artikler og presentasjoner her.

 

 


 

 

 

keyboard_arrow_up