Til innholdet

28.08.2021

Havbruk

Anbefalinger om fremtidig organisering av havbrukssektoren fra UiO

En arbeidsgruppe på juridisk fakultet ved Universitet i Oslo har levert en utredning der det foreslås mulig fremtidig organisering av forvaltningen av havbrukssektoren.

Prosjekt:
901494
Del artikkel

Hvordan havbruksnæringen forvaltes gjennom lover, regler, rammeverk og tilsyn er av særdeles stor betydning for næringens videre bærekraftige utvikling.
Det er derfor også svært viktig at at det utvikles forskningsbasert kunnskap fra fagmiljøer som kan bidra til næringens og myndighetenes vurderinger av den beste måten å forvalte næringen på.

Det er bakgrunnen for at FHF i 2018 initierte et prosjekt "Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen" der Universitetet i Oslo har prosjektledelsen.

Som del av det arbeidet har en arbeidsgruppe ved fakultetet nå levert en utredning som gjør en gjennomgang og vurdering av organiseringen av havbruksforvaltningen.

I utredningen gir arbeidsgruppen også konkrete anbefalinger i 7 punkter der man bl.a. vurderer hensiktsmessigheten av et eventuelt havbruksdirektorat, hvor lokalitetstillatelser bør avgjøres og hvordan tilsyn med næringen best kan organiseres. Det gjøres også en vurderingen av utfordringer knyttet til en fremtidig utvikling av havbruksaktivitet til havs.

Utredningen vil ha stor interesse og være av nyte for både næringens organisasjoner og myndighetene.

Du finner utredningen her.

 

 

 

keyboard_arrow_up