Til innholdet

03.04.2019

Havbruk

Ny rapport om arealplanlegging av sjøområder og betydning for havbruk

Arealplanlegging er avgjørende for hvordan sjøarealene langs kysten disponeres og får betydning for havbrukssektoren og sameksistensen mellom havbruk og øvrig virksomhet på sjøen. Nå foreligger en ny rapport som analyserer det.

Prosjekt:
901391
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Prosjektet Havbruksforvaltning 2030 er finansiert av FHF, er et samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner, og har Nofima som prosjektleder. Prosjektet har som hovedmål å utrede og analysere relevante alternative forvaltningsmodeller for havbruk, slik at man får en kunnskapsbasert diskusjon om fordeler og ulemper med de ulike modellene. Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag for ulike realistiske scenarier for forvaltningen av havbruksnæringen og arealer i sjø og analysere konsekvensene av de ulike scenariene for utviklingen av næringen.

 

I prosjektet vil det leveres en serie med rapporter og analyser, nå foreligger en ny rapport som omhandler mulige endringer i arealplanlegging av sjøområder og mulige betydninger for havbruk.
Rapporten har betydelig interesse for aktører i og utenfor havbrukssektoren, for næringsorganisasjoner og for myndighetene.Du finner rapporten og mer informasjon om prosjektet ved å trykke på prosjektlinken til venstre. 

keyboard_arrow_up