Til innholdet
Fotokreditt: Sintef Ocean

14.01.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Avlusning av laks – hvor er det egentlig skoen trykker?

Termisk behandling blir ett av tema som både skal belyses og debatteres når Lusekonferansen går av stabelen i neste uke.

Termisk avlusning er i dag den mest benyttede behandlingen mot lakselus. Fisken går i vann som er noe varmere enn det den vanligvis gjør og foretrekker, noe som tar knekken på lusa. Men Mattilsynet har stilt spørsmål om metoden er egnet på bakgrunn i at det i flere tilfeller rapporteres om noe forhøya dødelighet, samt svekket fisk, i etterkant av behandling. De har bedt om en utfasing av metoden i løpet av en toårsperiode. Men er det det varme vannet i seg selv som er kjernen til problemet?

Veterinær Kristin Ottesen fra HaVet (Nova Sea) er tydelig, i en artikkel i Intrafish med tittel «Lakselusbehandling, en av våre største velferdsutfordringer» onsdag denne uken, på at velferdsproblemene ved termisk behandling er avtagende og mye tyder på at det er andre faktorer enn det varme vannet som gir de utfordringene oppdretterne innimellom opplever. I artikkelen som hun har skrevet med kollega Remi Mathisen fra Nordlaks ber de innstendig Mattilsynet om å avvente en beslutning om utfasing av termisk behandling. Flere studier er nå i gang for å dokumentere fiskevelferd og effekt ved denne behandlingstypen, og ifølge Ottesen tyder resultatene så langt på at kunnskapen har kommet mange hakk videre på hvordan det er mulig å gjennomføre avlusning med varmt vann på en effektiv og velferdsmessig god måte. I artikkelen avslutter de med «Det er ikke sikkert at en oppdrettsnæring uten termisk avlusing gir en bedre tilværelse for fisken, og et forhastet forbud mot termisk avlusning vil kunne medføre at dårlige metoder må tas i bruk».

Kristin Ottesen er invitert til Lusekonferansen neste uke for å si noen ord om denne tematikken; «Året som gikk, ikke medikamentelle metoder». Mattilsynet ved Friede Andresen skal få mulighet til å svare opp Ottesen i et påfølgende innlegg; «Hvilke kunnskapsutfordringer har vi?»

For næringa sin del har det vært viktig, og en prioritert oppgave for FHF, å skaffe tilveie objektiv dokumentasjon på termisk avlusning. Prosjektet TermVel ble etablert i fjor høst og har først og fremst til hensikt å få fram mer kunnskap om fiskevelferdsmessige aspekter ved termiske metoder og undersøke hvilket mulighetsrom som finnes for fremtidig bruk av termiske avlusinger, spesielt relatert til kritiske faktorer som eksponeringstid og behandlingstemperatur i kommersielle avlusingsanlegg.

TermVel blir også presentert på Lusekonferansen, onsdag 21. januar i siste bolk. Det er Jostein Grip fra Patogen som gir oss innlegget «En samlet næring for konkrete data fra termiske behandlinger».

Vi opplever rekordstor interesse for årets konferanse, men det er fortsatt mulig å sikre deg en plass. Konferansen er gratis, men krever påmelding.

Lusekonferansen – program og påmelding

 

keyboard_arrow_up