Til innholdet

09.02.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Få oversikt over luseforskningen

Forskningsinnsatsen innen lakselus har vært betydelig, og har vært det i en årrekke. Antall prosjekter er mange, og spenner vidt. Det har ikke vært enkelt å få en totaloversikt. Det har FHF nå forsøkt å gjøre noe med.

Del artikkel

Det er nå opprettet et luserom på www.fhf.no.

Her har vi samlet alle FHF prosjekter innen lus gjennom tidene. For å gjøre det enklere å navigere på siden har vi delt forskningsinnsatsen inn i åtte tematiske bolker. Prosjektene er lagt inn under tilhørende tema, sortert etter pågående og avsluttede prosjekter. Prosjektene er sortert etter nyest øverst.

Forskningsinnsatsen til FHF baserer seg på næringas behov, og det har endret seg opp igjennom årene. Vi har derfor også fått laget en film som tar oss med helt tilbake til oppdrettsnæringas spede start, som forsøker å vise hvordan luseutfordringen har endret seg fra da og til nå. 

De åtte tema vi har delt forskningsinnsatsen inn i er: 

  • Kjennskap til lusa
  • Registrering og telling av lus
  • Avl og genetikk, vaksine og fôr
  • Spredning og forebygging
  • Produksjon av rensefisk
  • Bruk og etterbruk av rensefisk
  • Ikke medikamentell kontroll med lus
  • Medikamentbasert avlusning

Lakselus er den største utfordringen for norsk oppdrettsnæring i dag, og begrenser videre utvikling. Løsningen på dette ligger i stor grad på forskning og utvikling. FHF har også et særskilt ansvar for at kunnskapen utviklet gjennom våre prosjekter blir kjent for næringen. Å opprette dette luserommet er et forsøk på å gjøre forskningen mer tilgjengelig. 

Sjekk ut siden her

Vi vil følge opp med ytterligere slike kunnskapsrom innenfor tema som FHF har hatt særskilt stor innsats innenfor. I løpet av våren vil et tilsvarende rom for automatisering innen villfisk også publiseres. 

keyboard_arrow_up