Til innholdet
Fotokreditt: E Kristoffersen & sønner

20.11.2020
Kjell Maroni

Havbruk

Ferskvann og varmtvann mot lus – er alle lus like?

Forskere ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og University of Prince Edward Island (UPEI) i Canada har i et nylig avsluttet FHF-finansiert prosjekt studert nærmere hvordan lakselus tåler vann med lav salinitet, og varmt vann.

Prosjekt:
901438
Del artikkel

Det er vist at copepoditter tåler relativt lav salinitet i lang tid, noe som indikerer at de kan spres over lange avstander i brakkvannslag. Både copepoditter og pre-adulte stadier viste seg å bli inaktivert ved varmtvannsbehandling, men de våknet raskt opp igjen når de kommer tilbake i vann med normal temperatur. Forskerne understreker derfor hvor viktig det er at all lus samles opp etter behandling med varmtvann eller ferskvann. Detaljer kan studeres i sluttrapporten fra prosjekt, som finner her: Lakselusas sensitivitet for ferskvann og varmtvann.

For å gjennomføre denne forskningen ble det utviklet testmetoder for å kunne undersøke lusa sin toleranse overfor ferskvann eller varmtvann, såkalte bioassay. Metodene viste seg å være pålitelige, og er publisert i tidsskriftet Aquaculture metodikk for ferskvannstoleranse, og  varmtvannstoleranse.  De kan benyttes også ute på anlegg for å sjekke hva den lokale lusa tåler før en behandling iverksettes. Det viste seg nemlig også at all lus ikke har samme tåleevne. Forskerne kunne ikke se noe i datamaterialet fra disse studiene som tyder på at noen av de 7 studerte lusestammene har opparbeidet økt toleranse mot ferskvann eller varmtvann. Men at det faktisk er variasjon mellom ulike lusestammer viser at det er grunn til forsiktighet. Dette belyses i en egen review-artikkel Evaluating the potential for sea lice to evolve freshwater tolerance as a consequence of freshwater treatments in salmon aquaculture, publisert i tidsskriftet Aquaculture Environment Interactions.

 

keyboard_arrow_up