Til innholdet

15.04.2019

Pelagisk

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for utvikling av en treningssimulator for ringnot

Fiske med ringnot er energieffektivt, skånsomt mot havbunn og har lite bifangst. Flåten er effektiv og har hatt god lønnsomhet de siste årene. Samtidig er fiskeoperasjonen kompleks med mange muligheter for å gjøre feil.

Ved simulatortrening kan det legges opp til å trene på vanskelige og uventede situasjoner som oppstår uten at verdier settes på spill. Simuleringer kan kjøres i et enkelt fysisk miljø ved betjening av datamaskiner som kommuniserer med hverandre eller ved å betjene aktuatorer og instrumenter i et fysisk miljø som ligner på et styrehus, kontrollrom i maskin eller arbeidsstasjon på et arbeidsdekk.
En simulator kan også videreutvikles for å brukes til virtuell testing av ny fartøyrelatert teknologi, nytt redskapshåndteringsutstyr, nye redskaper og nye løsninger for overføring av fangst til mottaksanlegg.
Fiskerisimulatorer vil også bidra til å øke motivasjonsfaktoren hos de som utdanner seg til styrmenn og fiskere.

Du finner hele utlysningen her

 

keyboard_arrow_up