Til innholdet

FHF lyser ut inntil 4 mill. kr for utvikling av en treningssimulator for ringnot

FHF lyser med dette ut inntil 4 mill. kr til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen rettes mot utvikling av en ringnotsimulator der båtfører og mannskap på en realistisk måte kan trene på alle faser under fisk

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiske med ringnot er energieffektivt, skånsomt mot havbunn og har lite bifangst. Flåten er effektiv og har hatt god lønnsomhet de siste årene. Samtidig er fiskeoperasjonen kompleks med mange muligheter for å gjøre feil.
Slike feil kan føre til:
• Skader på eller tap av utstyr
• Sprenging av not og død fisk som går tapt
• Tapt fisketid og en ekstra tur til land for reparasjoner
• Ulykker med skader på mannskap og i ytterste konsekvens tap av menneskeliv
Ved simulatortrening kan det legges opp til å trene på vanskelige og uventede situasjoner som oppstår uten at verdier settes på spill. Simuleringer kan kjøres i et enkelt fysisk miljø ved betjening av datamaskiner som kommuniserer med hverandre eller ved å betjene aktuatorer og instrumenter i et fysisk miljø som ligner på et styrehus, kontrollrom i maskin eller arbeidsstasjon på et arbeidsdekk.
En simulator kan også videreutvikles for å brukes til virtuell testing av ny fartøyrelatert teknologi, nytt redskapshåndteringsutstyr, nye redskaper og nye løsninger for overføring av fangst til mottaksanlegg.
Fiskerisimulatorer vil også bidra til å øke motivasjonsfaktoren hos de som utdanner seg til styrmenn og fiskere.

keyboard_arrow_up