Til innholdet

14.05.2019

Felles satsingsområder

Fortsatt svak krone gir drahjelp til fiskeeksportører

Eksportverdien for ferske fiskeprodukter har den siste tiden fått noe mer drahjelp fra kronekursen enn de fryste produktene. Samtidig er begge kategoriene godt hjulpet av den fortsatt svake kronen, viser tall fra Nofima. Fremover spår flere at kronen

Prosjekt:
901325
Del artikkel

Norsk sjømatindustri er avhengig av å selge det meste av sin produksjon i et globalt marked. Den norske kronen er en sårbar valuta som svinger mye. I nyere tid har kronekursen vært svært avhengig av utviklingen i råoljeprisen. Derfor har næringen selv, gjennom FHF satt i gang dette prosjektet med målsetting om å øke og oppdatere kunnskap om hvordan svingninger i den norske kronen påvirker prestasjon og konkurranseposisjon til norsk sjømatnæring. Det er forskere i Nofima som har gjort denne analysen årlig siden 2016.

-Eksportverdien for alle sjømatprodukter samlet økte med 4,8 % fra 2017 til 2018, og vi anslår at denne økningen ville vært på 3,4 % hvis ikke kronen hadde vært noe svakere i 2018 enn året før. Dette drøye prosentpoenget i forskjell utgjør cirka 1,3 milliarder kroner, sier forsker Thomas Nyrud i Nofima.

Forskjellige sjømatprodukter eksporteres til forskjellige markeder, og hvilken valuta salget gjøres opp i kan variere.

Kronekursen har den siste tiden utviklet seg noe ulikt mot euro og dollar. Fra 2017 til 2018 har kronen svekket seg noe mot euro, mens den styrket seg noe mot dollar.

-Dette gir blant annet et skille mellom ferske produkter som på grunn av kortere holdbarhet selges mer til EU-markedet og gjøres opp i euro, og fryste produkter som kan transporteres lengre og dermed i relativt større grad går til markeder som betaler med amerikanske dollar, sier Nyrud.

Sterkere krone kan gi reduserte marginer/
Fortsatt svak krone

Kronekursen har holdt seg svak gjennom 2018 og inn i 2019, til tross for tiltagende vekst i norsk økonomi og to hevinger av styringsrenten det siste halvåret. Mange valutaanalytikere forklarer den fortsatt svake kronen med urolige internasjonale markeder preget av overskrifter som Brexit, handelskrig og fallende børser. Dette gir nervøse investorer som dermed holder seg unna små, volatile valutaer som den norske.

Samtidig spår flere meglerhus en sterkere krone utover i 2019 og videre fremover, der de peker på nettopp god vekst i den norske økonomien og høyere rentenivåer.

-En sterkere krone vil dra ned eksportprisene målt i norske kroner, og gi reduserte marginer på et tidspunkt der høye råstoffpriser allerede presser marginene hos mange. Dette kan slå spesielt hardt ut hos de aktørene som sitter på store varelager over lengre tid, som tørrfisk- og klippfiskprodusentene. Disse har betalt godt for råstoffet nå i vinter og vår, men kan oppleve store endringer i salgsprisen på de ferdige produktene hvis kronen styrker seg mye før disse skal eksporteres til senhøsten og neste vinter, sier Nyrud.

Konkurransesituasjonen mellom norske og utenlandske produsenter påvirkes også av valutakursene. I årets rapport går forskerne nærmere inn på flere av næringens konkurrenter i de internasjonale sjømatmarkedene, og sett på hvordan konkurransesituasjonen til norsk sjømatnæring har vært i forhold til disse landene. Dette kan leses mer i detalj i presentasjonen som akkurat har blitt publisert av Nofima og kan lastes ned på FHF sin hjemmeside.

 

keyboard_arrow_up