Til innholdet

24.04.2019

Har du forslag til nytt forskningsområde for FHF?

FHF har opprettet en ny kanal hvor næringsaktører og andre med gode ideer kan komme med forslag til nye prioriterte forskningsområder

Hvert år defineres prioriterte forskningsområder som nedfelles in FHFs handlingsplan. Forskningsområdene blir besluttet av FHFs styre, men har en mye bredere næringsforankring enn det. Både faggruppene og andre næringsaktører kommer løpende gjennom året med forslag til FHF på områder som vil bidra til en bærekraftig og lønnsom videre vekst i sjømatnæringen. Mange av prioriteringene er de samme fra år til år, da næringen er enig i at det er langsiktig satsing som må til for å løse de utfordringene vi står ovenfor.

 

Men nå er det altså åpnet opp for at alle kan komme med ideer til FHF på hvilke overordnede forskningsområder vi bør prioritere. Forslagene vil så bli tatt med inn i de fora hvor neste års handlingsplan blir diskutert. Vi har satt frist til 15. juni hvert år til å komme med forslag som skal vurderes for kommende handlingsplan.

Send inn ditt forslag her

I tillegg har FHF en kanal hvor det er mulig for næringsbedrifter og forskningsinstitusjoner med basis i gjeldende handlingsplan å komme med innspill på konkrete problemstillinger som kan lede til FHF prosjekter.  Innspill kan sendes inn her.

keyboard_arrow_up