Til innholdet

16.11.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Hvilke ernæringsbehov har kveite?

Det største hinder for bedre inntjening i oppdrett av kveite i dag er å øke veksten i påvekstfasen. Da trengs mer kunnskap om ernæringsbehov. Det skal nå undersøkes i et nyoppstartet prosjekt som ledes av Havforskningsinstituttet.

Prosjekt:
901657
Del artikkel

Oppdrett av kveite startet allerede på 1980-tallet, men en rekke flaskehalser ble vanskelige å løse og mange måtte gi opp. I dag finnes 4-5 aktive bedrifter og flere av flaskehalsene oppleves ikke lengre som trange. Tilgang på yngel er stabil og god, og sykdomsbildet er noenlunde oversiktlig. Det største hinderet for bedre inntjening for dagens matfiskprodusenter er veksthastighet i påvekstfasen med dertil høye fôrkostnader.

Det er gjort en rekke studier på ernæring hos kveite i tidlig utvikling, men kun et fåtall har sett på behov i større fisk. Derfor trengs det mer kunnskap om behov for proteiner, karbohydrater og fett, og vitaminer og mineraler. Med bakgrunn i dette  lyste FHF ut midler tidligere i høst gjennom utlysningen «Ernæringsbehov hos oppdrettskveite».

Ett nytt prosjekt ble iverksatt som følge av denne utlysningen. Det er Øystein Sæle fra Havforskningsinstituttet som nå er i gang og vil lede prosjektet, og som vil samarbeide tett med Nofima og Universitetet i Bergen.

Les mer om prosjektet her

 

keyboard_arrow_up