Til innholdet

Prosjektnummer

901657

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901657
Status: Pågår
Startdato: 01.11.2020
Sluttdato: 30.10.2024

Ernæringsbehov hos kveite

​I skyggen av lakseoppdrett, et par runder med torskeoppdrett og i det siste rensefiskoppdrett, har oppdrett av kveite utviklet seg til en næring som nå eksporterer fisk til både europeiske og amerikanske markeder. Det største hinderet for bedre inntjening for dagens matfiskprodusenter er veksthastighet i tilvekstfasen med dertil høye fôrkostnader. Det er gjort en rekke studier på ernæring hos kveite i tidlig utvikling, men kun et fåtall har sett på behov i større fisk, og da for det meste med fokus på protein. Det er derfor stort behov for å øke kunnskapsstatus på ernæringsbehov i tilvekstfasen hos kveite.
​Hovedmål
Å fremskaffe kunnskap om ernæringskrav til kveite.

Delmål
• Å finne balanse mellom fôrets sammensetning av protein, lipid og karbohydrat som er optimal for god appetitt, fordøyelse og vekst.  
• Å finne behov for vannløselige vitaminer og mineraler hos kveite.
​Måloppnåelse vil kunne implementeres direkte i formulering av fôr til kveite av dagens fôrprodusenter. Et bedre tilpasset fôr til arten vil gi bedre fiskehelse, velferd og vekst. Det er også sannsynlig at et bedre tilpasset fôr vil kunne senke fôrfaktor. Summen av dette betyr lavere kostnader for fiskeprodusentene. Prosjektets ramme er en beskjeden investering med tanke på måloppnåelse og hvilken nytteverdi denne kan ha.
​Prosjektgjennomføringen er organisert i følgende tre arbeidspakker (AP-er):

AP1 Produksjon av fiskefôr
Ansvarlig: Nofima v/ Kousoulaki.

I fôrene er det ønskelig med et innslag av vegetabilske råvarer, da dette er hensiktsmessig med tanke på bærekraftsmål, pris og måloppnåelse i AP3. Det er tidligere brukt 28 % soya proteinkonsentrat uten negative effekter, men ellers finnes det ingen litteratur om dette. Til AP2 vil det produseres 15–17 fôr som alle har forskjellig nivå av protein, fett og karbohydrat. Til AP3 vil det lages syv fôr med økende mengde av en næringsstoffpakke som inneholder en blanding av vannløselige vitaminer og mineraler.

AP2 Behovsstudie makronæringsstoffer
Ansvarlig: Havforskningsinstituttet v/ Sæle.

Det vil benyttes triangle mixed design med hvert makronæringsstoff i fire konsentrasjoner. Hvert forsøkskar gis ett fôr, da gradienter av de tre hovedingrediensene (protein, fett og karbohydrat) gir statistisk styrke. Ett kar vil også fôres med et kommersielt fôr for å gi en indikasjon på om de eksperimentelle diettene ligger innenfor normal respons. Forsøksfisk skal individmerkes med PIT-tags. Forsøket kjøres i 2,5 m kar med 120 fisk med snitt vekt på 300 g til fisken har oppnådd en snittvekt på 1300 g. Dette er estimert å ta ett år.

Analyser som skal utføres:
• Vekst skal måles fem ganger i forsøksperioden.

• Generelle ytre helseparametere registreres ved veiing.
• Helseindeks på indre organer registreres ved mellom- og sluttuttak.
• Fordøyelighet av makronæringsstoffene og fosfor.
• Makrosammensetning (vann, mineral, protein, fett og glykogen) analyseres i muskel og lever.
• Fosfor analyseres i hel fisk.
• Kolesterol, TAG, HDL, LDL, glukose, og HbA1c (Pentra 400) i plasma.
• Fôringsatferd analyseres med videoanalyse.
• Kjønnsmodning hannfisk ved histologisk utvikling av testes og plasmakonsentrasjon av 11- ketotestosterone (ved ELISA).

Umiddelbart etter avslutning av analyser vil man produsere et informasjonsblad med anbefalinger om fôrsammensetning som kan distribueres på FHF sine nettsider. Det er også planlagt en vitenskapelig publikasjon i fagfellevurdert tidsskrift.

AP3 Behovsstudie mikronæringsstoffer
Ansvarlig: Havforskningsinstituttet v/ Sæle.

Det vil benyttes et regresjonsdesign brukt på en rekke arter som laks, rognkjeks og berggylt. Forsøket kjøres med syv fôr med økende mengde av en næringsstoffpakke. Fisk som settes inn i forsøket skal individmerkes med PIT-tags. Forsøket kjøres i 2,5 m kar med 120 fisk med snitt vekt på 300 g, til fisken har oppnådd en snittvekt på 1300 g. Dette er estimert å ta ett år. 

Analyser som skal utføres:
• Vekst skal måles tre ganger i forsøksperioden.
• Generelle ytre helseparametere registreres ved veiing.
• Helseindeks på indre organer registreres ved mellom- og sluttuttak.
• Mineraler analyseres i hel fisk.
• Vitaminer analyseres i muskel, lever eller gjeller.
• Helse og ernæringsparametere i plasma (Pentra 400).
• Fôringsatferd analyseres med videoanalyse.

Umiddelbart etter avslutning av analyser vil det produseres et informasjonsblad med anbefalinger om fôrsammensetning som kan distribueres på FHF sine hjemmesider. Det er også planlagt en vitenskapelig publikasjon i fagfellevurdert tidsskrift.

AP4 Administrasjon

Ansvarlig
: Havforskningsinstituttet v/ Sæle.

Administrasjon inkluderer tilrettelegging av arbeidspakker, databehandling og rapportering, herunder organisering av kommunikasjon med referansegruppe og konsortiet, samt vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling.

​Det er planlagt tett dialog med referansegruppe via vidokonferanse, samt årlige fysiske møter. Referansegruppen vil i stor grad utgjøre kveitenæringen i Norge. I tillegg presenteres resultater på Havbrukskonferansen, samt Aquaculture Europe-konferansene. Resultatene vil også formidles i faktaark, populærvitenskapelig (f.eks. Norsk Fiskeoppdrett) og to planlagte vitenskapelige artikler.
keyboard_arrow_up