Til innholdet

13.06.2019
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Konsekvenser av algeoppblomstringen i Nord-Norge

FHF har tatt initiativ til å starte opp et nytt prosjekt for å dokumentere direkte og indirekte konsekvenser av algeoppblomstringen.

Prosjekt:
901574
Les også
Les flere nyheter

I mai 2019 oppstod en omfattende oppblomstring av mikroalgen Chrysochomulina leadbeatrii i deler av Nordland og Troms. Mikroalgen flyter fritt i vannmassene og blomstrer opp på våren. Normalt registreres den i lave konsentrasjoner, men med ujevne mellomrom kan det oppstå oppblomstring av giftproduserende varianter. Etter mange år uten alvorlige episoder forårsaket mikroalgen i år omfattende dødelighet av laks i mange anlegg.

Målet med det nye prosjektet er å kartlegge og kvantifisere de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av algeoppblomstringen. Det vurderes å være av stor samfunnsmessig betydning at omfanget av en så dramatisk situasjon for produsenter og næringsliv i de rammede områdene blir kartlagt. Risikobildet kan overføres til andre landsdeler, og det er av den grunn også av nasjonal, kanskje også internasjonal interesse, at konsekvensene av algeoppblomstringen blir grundig utredet.

Resultat fra arbeidet kan bidra til at forvaltning, produsenter, produsentorganisasjoner og leverandørindustri kan utarbeide gode løsninger for håndtering av lignende situasjoner i fremtiden. Videre vil analysene kunne danne grunnlag for kost-nytte vurderinger av ulike tiltak.

Det er Kontali analyse i samarbeid med Sintef som gjennomfører prosjektet.

Prosjektet er planlagt avsluttet i oktober 2019.

Foto: Havforskningsinstituttet

keyboard_arrow_up