Til innholdet
Fotokreditt: NOR Maritime Service

19.03.2021

Havbruk

Lokalt samarbeid kan løse en av oppdrettsnæringens store utfordringer

Med bærekraft som drivkraft satses det på innovasjon til havs i Ofoten. Nor Maritime Service AS (NORMS) skal sammen med utviklingsselskapet Probotic AS og Ballangen Sjøfarm AS utvikle teknologi for automatisert overvåkning og inspeksjon av not.

Prosjekt:
901678
Del artikkel

Tall fra fiskeridirektoratet viser at det i 2019 ble rapportert om 316 084 rømte oppdrettsfisk i Norge, med gjenfangst av under 1/3 av fisken. I dag inspiseres nøter gjennom visuell inspeksjon utført av ROV eller dykkere. Jobben med å oppdage hullene er en manuell operasjon som utføres sporadisk eller ved behov. Tidlig og automatisk varsling av skade eller svekkelse på nøter i oppdrettsanlegg vil være et viktig tiltak for å forebygge rømming, og et positivt HMS-tiltak ved at det reduserer følt usikkerhet om tilstanden til nøtene. Det var med bakgrunn i dette at FHF lyste ut midler gjennom sin Prosjekt i Bedrift ordning med den målsetting å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not. To prosjekter ble etablert som følge av utlysningen og dette er ett av dem.

Nor Maritime Service AS (NORMS) har utført inspeksjon av not med ROV for Ballangen Sjøfarm AS siden 2017. I dette prosjektet er det de, sammen med utviklingsselskapet Probotic AS som skal utvikle en autonom løsning for inspeksjon og detektering av slitasje og tilløp til hull i noten.

Photo: NOR Maritime Service. Det pågår nå et arbeid for å utvikle et overvåkingsverktøy som automatisk oppdager slitasje og hull i not

Stor miljøgevinst

Miljøgevinsten fra prosjektet har stort potensiale. Reduksjon av antall rømminger vil bidra til å redusere faren for genetisk påvirkning og smitte til villaks. Samtidig vil mindre bruk av servicefartøy redusere utslippene i havet. I tillegg til miljøgevinsten vil det også være en økonomisk gevinst for oppdrettsnæringen i form av sparte kostnader de har ifm rømming. For bransjen vil dette innebære innovasjon på et svært viktig område.

Les mer om prosjektet her

- NORMS og utviklingsselskapet Probotic har i flere år jobbet med innovasjon og utvikling for havbruksnæringen. Dette prosjektet bygger direkte opp under vår visjon om en bærekraftig utvikling. Vi mener vi er godt rigget for prosjektet og har en unik sammensetning med operatørselskap, kunde og utviklingsselskap. Allerede har vi tusenvis av timer med erfaring fra notinspeksjoner. Forholdene vi har her i NOR er så røffe at når det funker her, så funker det også overalt ellers i verden. Lykkes vi med dette prosjektet så kan oppdrettsnæringen spare flere titalls millioner i året på å hindre rømt fisk. I tillegg til å bidra til en stor miljøgevinst, sier Mikkel Pedersen, styreleder i NOR Maritime Service.

 

Kontaktinformasjon:

Nor Maritime Service AS
Mikkel Pedersen, styreleder
mikkel@norms.no
451 99 150

 

keyboard_arrow_up