Til innholdet

Slitasje og hull i not

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for finansiering av inntil 3 prosjekter med målsetting om å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Bakgrunn

Tidlig og automatisk varsling av skade eller svekkelse på nøter i oppdrettsanlegg vil være et viktig tiltak for å forebygge rømming, og et positivt HMS-tiltak ved at det reduserer følt usikkerhet om tilstanden til nøtene. Velfungerende utstyr vil ha et stort markedspotensial, både i Norge og for eksport.

Målsetting

Å utvikle teknologi for automatisk overvåking, deteksjon og tidlig varsling av slitasje og hull i not.

keyboard_arrow_up