Til innholdet

Prosjektnummer

901677

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901677
Status: Pågår
Startdato: 15.02.2021
Sluttdato: 15.02.2025

Undervannsdrone for automatisk inspeksjon av oppdrettsnot

Skader på oppdrettsanlegg under drift og etterfølgende rømning av oppdrettslaks er et gjentakende problem i bransjen. De siste ti årene har det i snitt rømt mer enn 200 000 laks og regnbueørret i året fra norske oppdrettsanlegg.

Det er naturlig å anta at en god del av rømningene kommer som et resultat av et mindre, uoppdaget hull som får vokse over tid. Når et notlin ryker, må de naboliggende trådene ta opp lasten og dette fører til økt sannsynlighet for at også disse ryker. Om man kan oppdage skader mens de ennå er så små at de ikke medfører rømningsfare vil trolig en stor del av rømningsproblematikken løses.

Prosjektet bør gjennomføres for å gi næringen tilgang på et nytt og revolusjonerende verktøy for in​speksjon av anlegg.

Prosjektet passer godt inn i Mohn Technology sin satsning på autonomi og automatisering av havbruksnæringen. Mange oppgaver er krevende, dyrt og kjedelig for personell å utføre, og et godt eksempel på dette er å se over tusenvis av kvadratmeter not per merd. ​
• Å utvikle et kamerasystem med tilhørende maskinsynprogramvare som kan automatisk inspisere oppdrettsnoten i et anlegg.
• Å utvikle en undervannsdrone med tilhørende styringsprogramvare som nøyaktig og pålitelig kan gjennomføre inspeksjon av noten​.
• Å gi næringen kunnskap om denne nye teknologien via artikler, rapporter m.m.
​Resultatet av prosjektet vil på sikt bety mindre rømming av oppdrettslaks om næringen tar produktet i bruk. Man regner med at produktet kan levere daglige inspeksjoner for lavere pris enn hva næringen betaler for inspeksjoner etter hver vask. Dette vil spare næringen direkte, i tillegg til at det vil gi rimeligere reparasjoner da skadene er mindre, samt at det vil gi mindre sjanse for dyre rømninger. Prosjektet vil altså direkte kunne spare næringen for store summer årlig i tillegg til å gi et bedre resultat og lavere risik​o enn dagens løsninger.

Rømning av oppdrettslaks er i tillegg til lus en av de største miljøutfordringene bransjen stå ovenfor, og ved å satse på ny teknologi som dette viser bransjen at de tar ansvar. 

For Mohn Technology vil prosjektet gi et viktig produkt i porteføljen og øke kompetansen på autonomi og maskinsyn. Dette vil medføre at man kan satse videre på ny og revolusjonerende teknologi for fiskeri- og havbruksnæringen.
Prosjektet har som mål å utvikle en prototype for autonom inspeksjonsdrone klar for pilottesting hos utvalgte kunder i havbruksnæringen. I prosjektet vil det også bli lagt vekt på å dokumentere og formidle autonome systemers effektivitet og fordeler, slik at næringene i større grad kan vurdere denne typen teknologi.

Prosjektet er tiltenkt inndelt i følgende faser:
Fase 1: Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag
Dette omhandler produktutvikling av kamerasystem, sensorløsninger, dronehardware og programvare til både styring og inspeksjon. Utviklingen skjer med vektlegging på kunde/brukers behov. Videre vil man gjøre research på hvilken hardware som bør kjøpes ferdig (f.eks. kamera, mikro-PC-er osv.) og hva som må designes til formålet. Videre sys alle komponentene sammen til et produkt ved hjelp av 3D modelleringsprogramvare, og produksjonsunderlag utvikles. Programvaren vil i hovedsak utvikles i ROS (robot operating system), OpenCV (maskinsyn) og revisjoner, krav, forslag, hendelser osv. holdes rede på via versjonskontrollprogramvaren GitHub.

Fase 2: Bygging, funksjonstesting og revisjon av prototype(r)
I denne fasen bygges det fysiske produktet som er utviklet i fase 1, og delene funksjonstestes i lab og basseng i Mohn Technology sine lokaler i Bergen for å oppdage eventuelle feil som ikke er funnet under design/ simuleringsarbeidet. Videre vil man gjennomføre tester og kalibreringer i basseng.

Fase 3: Testing i fullskalaanlegg med revisjoner
I denne fasen testes produktet i fullskala anlegg med og uten drift. Det vil drives konvensjonell inspeksjon under hele forsøket for å ikke risikere noen rømning pga. feil ved prototypen. Det vil sammenlignes resultater mellom konvensjonell og automatisk notinspeksjon, og loggføres problemer/ utfordringer med dronen, samt behov for menneskelig interaksjon.

Prosjektorganisering
​Mohn Technology har hovedansvar for utvikling og testing, men Firda vil etterse at fiskehelsen ikke påvirkes og komme med innspill til krav og brukererfaringer. Mohn Technology har hovedkompetanse innen teknisk utvikling, mens Firda har lang og bred erfaring innen oppdrett og bruk av forskjellig utstyr i driften.
​Prosjektet vil formidles fortløpende via artikler på Mohn Technology sine nettsider, i fagtidsskrifter og innlegg i sosiale medier. Man vil fremheve gjennombrudd i prosjektet, gjerne i sammenheng med milepæler som nåes. I tillegg vil det informeres om utviklingen på ulike havbruksmesser hvor Mohn Technology har stand. Produktet vil vises fram på AqKva- eller Aqua Nor-konferansen etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten, som vil være åpent tilgjengelig, vil forklare systemets funksjon og effektivitet.

Mohn Technology har vitenskapelig samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL), der det legges opp til flere samarbeidsoppgaver/prosjekter med studenter. Mohn Technology vil forsøke å knytte master- og/eller​​ bacheloroppgaver innen relevante spesialiseringer opp mot dette prosjektet. I tillegg er Mohn Technology med på praksisordningen for havteknologi-masterutdanningen, og disse studentene vil være med på testing av utstyr. På den måten vil også prosjektet formidles i disse miljøene og gi studenter innblikk i interessante arbeidsoppgaver i teknologiutvikling knyttet til havbruksnæring. Det er viktig å sørge for at studenter vet om muligheter og potensiale til høyteknologiske lokale arbeidsplasser knyttet til denne næringen. ​
keyboard_arrow_up