Til innholdet

02.12.2020
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Mindre bifangst av niser ved bruk av akustikk

Pingere har vist seg å redusere bifangst av sjøpattedyr med mellom 70-100 % i kystfisket av torsk og breiflabb.

Prosjekt:
901201
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Nesten hver dag setter niser seg fast i norske fiskegarn. Niser er pattedyr som må opp til overflata for å snappe luft for å overleve. Når de setter seg fast i fiskegarna så forhindres de fra å nå overflata og dermed drukner de. Konsekvensene er at fiskegarna ødelegges, det er ressurskrevende å få niser i garna og ikke minst så er dette tragisk for de dyrene som må bøte med livet. Det var derfor Norges Fiskarlag sendte et innspill til FHF om å teste ut om akustiske pingere kan forhindre bifangst av sjøpattedyr i garnfisket.  

Prosjektet er ledet, gjennomført og delvis finansiert av Havforskningsinstituttet (HI). FHF og HI finansierte ulike deler av prosjektet. FHF sto for finansieringen av å teste ut bruken- og effekten av pingere brukt i stormasket garnfiske etter breiflabb og torsk for å forhindre bifangst av nise. HI sto for finansieringen av de delene av prosjektet som har undersøkt bestanden av niser langs norskekysten, og effektene av bifangst på bestanden.

Resultatene er svært entydige. Ved bruk av pingere så reduseres bifangst av niser betydelig. Og i tillegg viser resultatene ingen effekt på fiske av torsk eller breiflabb. Faktisk ble det fanget noe mer torsk i noen tilfeller hvor pingere ble brukt sammenlignet med kontrollfisket. Pingerne viste seg heller ikke å være vanskelige å montere på garna.

HI har gjennom dette prosjektet beregnet seg frem til et estimat på at det i snitt går 2871 niser i norske fiskegarn årlig. Grensen for bærekraftig bifangst går ved 2700 døde niser i året.

Bærekraft, lønnsomhet og markedsadgang

-Resultatene av dette prosjektet kan ha stor betydning ikke bare for økt lønnsomhet og bærekraftige fiskerier, sier fagsjef i FHF Rita Naustvik Maråk. Det kan også ha betydning for markedsadgangen av norsk torsk og breiflabb til viktige eksportmarkeder. USA vil eksempelvis fra 2023 innføre nye strengere regler for import av fisk med mye bifangst.

HI har oversendt et forslag til Fiskeridirektoratet om å vurdere å innføre obligatorisk bruk av pingere i kystfiske med stormasket garn.

 

keyboard_arrow_up