Til innholdet

01.04.2022

Havbruk

Nye verktøy for sykdomsforebygging i havbruksnæringen skal nå utvikles.

FHF lyste i fjor høst ut midler for å fremskaffe kunnskap om nye eller forbedrede forebyggende biologiske metoder mot infeksjons- eller parasittsykdommer på laks og regnbueørret, for å utvikle verktøy som kan forbedre biosikkerhet i havbruksnæringen.

Del artikkel

To nye prosjekter har nå oppstart under ledelse av henholdsvis Universitetet i Tromsø ved Ingvill Jensen og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet ved Espen Rimstad. De to prosjektene har som mål å utvikle nye typer vaksiner mot laksevirus.

DNA vaksineutvikling for laksevirus

Virussykdommer er en av de største utfordringene i norsk oppdrettsnæring. Utvikling av en ny generasjon virusvaksiner for akvakultur vil kunne bidra til å forbedre fiskevelferden og sørge for kostnadseffektiv drift.

Gjennom dette prosjektet ønsker UiT å forbedre dagens virusvaksiner for laks ved å utvikle en ny generasjon DNA-vaksiner mot flere sykdommer (CMS, PD og ILA) og nye adjuvanter (hjelpestoffer som stimulerer immunforsvaret). DNA-vaksiner er lovende kandidater for forebygging av virussykdommer i oppdrettslaks og gjør det mulig å utvikle vaksiner mot virus som ikke kan dyrkes i cellekultur.

Vaksineteknologien som skal utvikles i dette prosjektet er fleksibel og vil gjøre det mulig å kombinere antigener mot flere virus og adjuvanter i en vaksine. På lenger sikt vil teknologien også være mulig å ha på plass for vaksineutvikling mot andre og nye patogener.

ILA vaksine og etablering av teknologiplattform for virusvaksiner (ILA VAX).

Utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) medfører store restriksjoner for anleggene som får påvist smitte. Gode vaksiner mot ILA vil redusere det direkte tapet av sykdom og hindre spredning til andre anlegg.

Prosjektets mål er å lage en effektiv mRNA-vaksine mot ILA og utvikle en generell mRNA vaksineteknologi-pipeline til bruk i fisk. Dagens vaksiner mot ILA er basert på inaktivert helvirus antigen og gir en viss beskyttelse mot dødelighet, men hindrer ikke infeksjon eller utskillelse av virus. Målet er at flokkimmunitet ikke bare skal beskytte den vaksinerte populasjonen i en merd, men også forhindre spredning av virus. Når antigener blir produsert av det vaksinerte individet selv, blir den cellulære responsen stimulert på naturlig måte, og dette kan oppnås med mRNA/DNA vaksiner.

En generell vaksineplattform rettet mot virus basert på mRNA vil kunne ha verdi ved «nye» virussykdommer som kommer med nye oppdrettsbetingelser, samt at den kan være en viktig plattform for akvakultur internasjonalt.

 

Les mer om prosjektene her: 901759 og 901746

Utlysningsteksten finner du her.

keyboard_arrow_up