Til innholdet

18.06.2015

Felles satsingsområder

Nyttig analyse nå tilgjengelig - anvendelse av marint restråstoff i Norge for perioden 2012–2014.

Restråstoff bidrar betydelig til verdiskapingen i næringen, og det er mange bedrifter som har økt fokus på restråstoffutnyttelse. Den stadig voksende marine ingrediensindustri i Norge ønsker å øke anvendelsen av norsk restråstoff inn i sin produksjon, og nå foreligger en ny analyse fra et FHF-prosjekt som vil bli et nyttig verktøy for næring, forskning og forvaltning.

Det er SINTEF som har utarbeidet analysen, og det viser blant annet at i 2014 oppstod det 885 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,4 millioner tonn fisk og skalldyr. Omtrent 70 % utnyttes (626 000 tonn) og anvendes i hovedsak til fôr til fisk, husdyr, pelsdyr og kjæledyr eller som produkter til humant konsum (sjømatprodukter, tran, ekstrakter). Ikke utnyttet råstoff kommer i hovedsak fra prosessering om bord i hvitfiskflåten, men andelen utnyttet hvitfiskråstoff er økende. Konsumandelen er økende på grunn av vekst i hvitfisksektoren. Totalt volum tilgjengelig restråstoff øker fra 2013 til 2014 (+24 000 tonn), som er et resultat av økning i tilgjengelig restråstoff fra havbruk.

 «Analyser som dette er  viktig i forbindelse med utarbeidelse av FoU-planer og i forbindelse med initiering av ulike utviklingstiltak i næringen», sier Stein Ove Østvik, fagsjef i FHF.

Mer informasjon om prosjektet finner du her

keyboard_arrow_up