Til innholdet

22.10.2020

Nyttige fylkesvise oversikter i siste verdiskapingsanalyse

Den siste omfattende verdiskapingsanalysen for sjømatnæringen med 2019-tall er nylig kommet ut. I år er den ekstra nyttig for aktørene ved bl.a. separate fylkesvise analyser som er laget i presentasjoner.

Prosjekt:
901606
Del artikkel

De årlige analysene av verdiskaping, ringvirkninger og sysselsetting i sjømatnæringen har stor verdi og skaper alltid betydelig interesse. 
Disse analysene er viktige for mange; for myndighetene, for næringsorganisasjonene, for analytikere og for aktører i næringen. For FHF er det alltid viktig at resultater fra prosjekter og analyser tilrettelegges på en måte som gjør dem lett tilgjengelige for aktører i næringen.

I årets analyse er det gjort grep fra forskerne som bidrar sterkt til dette.
Det er utarbeidet separate analyser på fylkesnivå for samtlige fylker i Norge som viser direkte og indirekte verdiskaping og sysselsetting i tillegg til skatteeffekter.

Analysene finnes i presentasjonsform som gjør dem til nyttige verktøy for alle som ønsker å formidle resultatene.

Du finner prosjektet, faglig sluttrapport samt presentasjoner av resultater for samtlige fylker her.

 

keyboard_arrow_up