Til innholdet

30.06.2021

Havbruk

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruk

FHF ser behov for en oppdatert studie av klimasporet til havbruksprodukter (laks og regnbueørret) og lyser ut inntil 2,5 millioner NOK til en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk.

Del artikkel

Analysen skal kunne vise hvor i verdikjeden energiforbruk og klimagassutslipp er størst og hvor det er størst mulighet/potensial for å sette inn reduserende tiltak. Det skal presenteres forslag til tiltak og det skal beregnes effekt av tiltakene.

Dette vil gi havbruksnæringen dokumentasjon som kan brukes overfor kunder, forbrukere og andre som etterspør slik dokumentasjon. Dokumentasjonen kan også være et bidrag til beslutningsstøtte når næringen skal iverksette tiltak for reduksjon av klimagassutslipp.

Du finner mer informasjon og utlysningen her

 

 

 

keyboard_arrow_up