Til innholdet
Fotokreditt: Fiskarlaget nord

05.08.2020
Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Skal kartlegge systemer for nødstopp i fiskeflåten

Et nytt FHF prosjekt skal nå kartlegge eksisterende systemer for nødstopp i kystfiskeflåten, med den hensikt å utarbeide en anbefaling for en standardisert løsning.

Prosjekt:
901646
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Det er utviklet flere ulike nødstopp teknologier for fiskeflåten. Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. Ved “mann over bord”-ulykker vil en elektronisk nødstopp hindre framdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Varsling ved mann over bord vil ytterlige øke sjansen for tidlig respons fra fartøy i nærheten, redningsselskap og nødetater. Spesielt for fiskere som opererer alene i båten er dette en verdifull forsikring. Nå har Statens havarikommisjon tilrådet Sjøfartsdepartementet å innføre krav om nødstopp for fartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet ser at det er behov for kunnskap om eksisterende system, samt kunnskap om hvilke krav som bør stilles til et system for fiskeflåten. Disse kravene må basere seg på forutsetninger og behov hos fiskere og andre interessegrupper, og må utredes med tanke på kostnader og øvrige konsekvenser for næringen. SINTEF Ocean, på oppdrag fra FHF går nå i gang med en slik utredning. Målsettingen er å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning. De vil jobbe tett med Sjøfartsdirektoratet under prosjektet.

keyboard_arrow_up