Til innholdet

30.11.2021

Havbruk

Spørreundersøkelse om pigghå ved oppdrettsanlegg

Forskerne i FHF prosjektet Pigghåfri ønsker nå å komme i kontakt med oppdrettere som kan bidra med erfaringskunnskap inn i prosjektet

Prosjekt:
901704
Del artikkel

Norsk / English 

Kjære fiskeoppdrettere, 

Velkommen til PigghåFRI-spørreundersøkelsen. Vi er forskere fra NORCE Norwegian Research Centre AS jobber med det FHF-finansierte prosjektet PigghåFRI (901704).  

PigghåFRI har som mål å kartlegge og dokumentere problemer, og teste ut mulige tiltak vedrørende pigghå ved oppdrettsanlegg. Det ville vært en stor hjelp hvis du kunne ta deg tid til å svare på disse spørsmålene, selv om oppdrettsanlegget ditt aldri har hatt problemer med pigghå. Resultatene av denne spørreundersøkelsen vil bli presentert på et åpent seminar i februar 2022.

Spørreundersøkelsen er anonym, og det tar cirka 10 minutter å svare på spørsmålene i skjemaet. Klikk på linken for å starte svaret: 

https://svar.norceresearch.no/LinkCollector?key=V4PQ4ELTSJ9P

Tusen takk for samarbeidet og hjelpen. 

----- 

Survey on spiny dogfish with fish farms

Dear Fish farmers, 

Welcome to PigghåFRI survey. We are researcher from NORCE Norwegian Research Centre As working on the FHF financed project PigghåFRI (901704).  

PigghåFRI aims to mapping and documentation of problems and test possible measures regarding spiny dogfish at fish farms. It would be a great help if you could please take the time to answer these questions, even if your fish farm never had problems with spiny dogfish. The findings of this survey will be presented in an open seminar in February 2022.

The survey is anonymous, and it takes about 10 minutes to answer all the questions. Click the link to start the answer: 

https://svar.norceresearch.no/LinkCollector?key=V4PQ4ELTSJ9P

Thanks a lot for your cooperation and help. 

------ 

Med vennlig hilsen/ Best Regards

På vegne av forskergruppen/ On behalf of the Research Group

Pradeep Lal, Norce

keyboard_arrow_up