Til innholdet
Fotokreditt: Sintef Ocean

20.12.2019
Maja Bævre-Jensen

Pelagisk

Undersøker stressrespons til pelagisk fisk i snurpenot

Prosjekt:
901350
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Hovedmålet i en av arbeidspakkene i FHF prosjektet "Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter" ledet av Sintef Ocean er å utvikle indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielle snurpenotfangster for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst. 

Et nytt nyhetsbrev oppsummerer funn i prosjektet så langt 

keyboard_arrow_up