Til innholdet

21.07.2022

Havbruk

Utlysning for å utvikle og dokumentere metoder for kontroll med begroing på nøter

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å fremskaffe og dokumentere metoder for kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk. Søknadsfrist er 9. september.

Del artikkel

Det trengs innsats for å finne gode alternativer til kobberbasert notimpregnering av nøter.
Det er under utvikling og finnes systemer for kontinuerlig rengjøring av nøter i sjø men det mangler nødvendig dokumentasjon av påvirkning på miljø og fisk.

Vasking av kobberimpregnert not er i dag ikke tillatt for å sertifisere en lokalitet i henhold til ASC-standarden, med unntak av 'lett spyling'. Spyling vil kunne bidra til utslipp av mikroplast – noe som er lite ønskelig.

FHF lyser derfor ut midler for å dokumentere metoder for kontroll med begroing uten negative effekter på miljø og fisk for å stimulere til raskere ferdigutvikling og uavhengig dokumentasjon av metoder, redusere miljøbelastning fra næringen og bidra til bedre fiskevelferd og fiskehelse.

Søknadsfrist 9.september 2022.
Du finner mer informasjon og hele utlysningen HER

 

keyboard_arrow_up