Til innholdet
Fotokreditt: Sjømatrådet

17.10.2019

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Utlysning: Utvikling av morgendagens fiskeredskaper - torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn.

NB: Ny søknadsfrist 7.12.19

FoU skal bidra til å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri. Innen fagområdet Fiskeriteknologi har FHF derfor prioritert FoU som bidrar til mer energieffektive redskaper, bedre kvalitet på fangst, samt minimering av redskapenes påvirkning på annen fisk, bunn og fauna.

Målet med utlysningen er å bidra til at det utvikles lønnsom, ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi for fiskeflåten innen hvitfisk og skalldyr under 15 meter. Utlysningen omfatter ikke snurrevad, trål og garn.

Torskesektoren:

FHF lyser ut inntil 5.000.000 NOK til utvikling av passive fiskeredskaper fordelt på 2 – 3 prosjekter som ivaretar fangsteffektivitet, kvalitet og dyrevelferd. Prosjekter kan støttes med inntil 2.500.000 NOK per prosjekt.

Skalldyr:

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK til utvikling av passive fiskeredskaper fordelt på 2 – 3 prosjekter som ivaretar fangsteffektivitet, kvalitet og dyrevelferd i fiske etter kongekrabbe og reke. Prosjekter kan støttes med inntil 1.500.000 NOK per prosjekt.

Les mer om utlysningen her

Andre aktive utlysninger i FHF

Søknadsfrist: 22.06.2020

International call for research projects to explore new possibilities to achieve an Atlantic salmon with salmon lice resistance

FHF announce grant funding with the objective to elaborate and document the potential for utilising genetic traits and mechanisms of lice resistance in Pacific salmon as tools to achieve an Atlantic salmon with high or full salmon lice resistance

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up