Til innholdet
Fotokreditt: Kyst og fjord

18.10.2019

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Utlysning: Utvikling av teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfisk

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Kveis forekommer naturlig hos praktisk talt alle marine fiskeslag i våre farvann.

Næringen kan ikke per i dag garantere at hvitfisk er kveisfri. Det er derfor internasjonale krav om at villfanget hvitfisk enten må fryses i minimum 24 timer ved -20oC eller lavere hvis den skal spises rå, eller at fersk fisk varmebehandles til minst 60oC før den spises.

Det er et økende krav fra myndigheter og kunder om å ha kontroll på innholdet av kveis i hvitfisk. For å møte kravene ønsker hvitfisknæringen at det utvikles teknologi for automatisk påvisning og fjerning av synlig kveis. Det er viktig for å sikre en effektiv og lønnsom produksjon og bidra til økt mattrygghet.

Det har vært arbeidet over flere år med å utvikle teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfiskfilet. Generelt tilfredsstiller ikke de utprøvde teknologiene for hvitfiskfilet næringens krav til nøyaktighet og hastighet, bl.a. pga. for mange falske positive og falske negative registreringer. 

Automatisk fjerning av kveis vurderes å være svært teknologisk krevende, samtidig som det må være basert på en nøyaktig påvisning av kveis. FHF vil derfor i første omgang prioritere å utvikle metoder for nøyaktig og riktig påvisning av synlig kveis i hvitfisk. Arbeidet vil fokusere på både filet, rundfisk, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av hvitfisk. Ulike teknikker som eksempelvis ultralyd, røntgen, fluorescens og spektroskopi er blitt testet for påvisning av kveis. FoU-arbeidet kan derfor være basert på å videreutvikle kjent teknologi for påvisning av kveis, eller videreutvikle og tilpasse relevant teknologi fra andre områder.

Målsettingen med prosjektet er å utvikle eller videreutvikle og tilpasse teknologi for automatisk påvisning av synlig kveis i filet, rundfisk, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av hvitfisk.  

Les mer om utlysningen her

keyboard_arrow_up