Til innholdet

Utvikling av teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfisk

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Kveis forekommer naturlig hos praktisk talt alle marine fiskeslag i våre farvann.

Næringen kan ikke per i dag garantere at hvitfisk er kveisfri. Det er derfor internasjonale krav om at villfanget hvitfisk enten må fryses i minimum 24 timer ved -20oC eller lavere hvis den skal spises rå, eller at fersk fisk varmebehandles til minst 60oC før den spises.

Det er et økende krav fra myndigheter og kunder om å ha kontroll på innholdet av kveis i hvitfisk. For å møte kravene ønsker hvitfisknæringen at det utvikles teknologi for automatisk påvisning og fjerning av synlig kveis. Det er viktig for å sikre en effektiv og lønnsom produksjon og bidra til økt mattrygghet.

Det har vært arbeidet over flere år med å utvikle teknologi for automatisk påvisning av kveis i hvitfiskfilet. Generelt tilfredsstiller ikke de utprøvde teknologiene for hvitfiskfilet næringens krav til nøyaktighet og hastighet, bl.a. pga. for mange falske positive og falske negative registreringer. 

Automatisk fjerning av kveis vurderes å være svært teknologisk krevende, samtidig som det må være basert på en nøyaktig påvisning av kveis. FHF vil derfor i første omgang prioritere å utvikle metoder for nøyaktig og riktig påvisning av synlig kveis i hvitfisk. Arbeidet vil fokusere på både filet, rundfisk, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av hvitfisk. Ulike teknikker som eksempelvis ultralyd, røntgen, fluorescens og spektroskopi er blitt testet for påvisning av kveis. FoU-arbeidet kan derfor være basert på å videreutvikle kjent teknologi for påvisning av kveis, eller videreutvikle og tilpasse relevant teknologi fra andre områder.

Målsettingen med prosjektet er å utvikle eller videreutvikle og tilpasse teknologi for automatisk påvisning av synlig kveis i filet, rundfisk, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av hvitfisk.  

keyboard_arrow_up