Til innholdet
Fotokreditt: Makrell, foto; Lars R. Lovund

15.10.2019
Maja Bævre-Jensen

Pelagisk

Utlysning: Kartlegging av om ketolinsyre påvirker omega-3 utnyttelse

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å kartlegge utnyttelsen av omega-3 fettsyrer ved konsum av nordatlantiske fiskeoljer vha musestudie og et begrenset humant intervensjonsstudie.

Resultater fra tidligere forsøk indikerer at ketolinsyre i dietten gir økt kapasitet til utnyttelse av omega-3 fettsyrer i både liten laks og mennesker.

Gjennom denne utlysningen vil FHF verifisere eventuelle virkningsmekanismer og helseeffekter i mus før endelig verifisering i humant intervensjonsforsøk. Et musestudie skal derfor gjennomføres for å kartlegge opptak, omsetning og mulige bivirkninger på bl.a. hjerte og lever ved inntak av fiskeoljer rik på ketolinsyre. Musestudiet vil kunne gi informasjon om mulige positive og negative effekter på human helse ved inntak av slike oljer.

Etter musestudien skal det gjennomføres et begrenset humant intervensjonsforsøk for å skaffe datagrunnlag for et eventuelt humant intervensjonsstudium i full skala.  Gjennomføring av et fullskala studium ligger ikke innenfor rammene av dette prosjektet.

Målsetting 

Hovedmålsettingen er å verifisere om, og eventuelt hvordan, inntak av ketolinsyre fra nordatlantiske fiskeoljer påvirker utnyttelsen av omega-3 fettsyrer hos mus og mennesker.

Delmål:

  • Sammenligne helseeffekter i mus ved inntak av nordatlantiske fiskeoljer rik på ketolinsyre, med en fiskeolje der nivået av ketolinsyre er lavt.

  • Sammenligne humane helseeffekter ved Nordatlantiske fiskeoljer rik på ketolinsyre med en fiskeolje der nivået av ketolinsyre er lavt. Sammenligningen utføres i et begrenset humant intervensjonsforsøk.

 

Les mer om utlysningen og full utlysningstekst her

Aktive utlysninger i FHF

Søknadsfrist: 15.02.2021

Kartlegging av systemer for å holde hval unna ringnot i fiske etter sild

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge/ teste systemer som holder hval unna ringnot under fiske etter sild.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 01.03.2021

Utlysning: Nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å utvikle en mer effektiv industriell prosess enn hva som oppnås med tradisjonell koldklaring og filterpresse.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 04.03.2021

Kunnskap om tiltak mot lus

FHF lyser ut inntil 50 millioner kroner på fem konkrete problemstillinger for å utvikle ny kunnskap om effektive metoder for forebygging og kontroll av lakselus og skottelus.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up