Til innholdet
Fotokreditt: Makrell, foto; Lars R. Lovund

15.10.2019
Maja Bævre-Jensen

Pelagisk

Utlysning: Kartlegging av om ketolinsyre påvirker omega-3 utnyttelse

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK for å kartlegge utnyttelsen av omega-3 fettsyrer ved konsum av nordatlantiske fiskeoljer vha musestudie og et begrenset humant intervensjonsstudie.

Del artikkel

Resultater fra tidligere forsøk indikerer at ketolinsyre i dietten gir økt kapasitet til utnyttelse av omega-3 fettsyrer i både liten laks og mennesker.

Gjennom denne utlysningen vil FHF verifisere eventuelle virkningsmekanismer og helseeffekter i mus før endelig verifisering i humant intervensjonsforsøk. Et musestudie skal derfor gjennomføres for å kartlegge opptak, omsetning og mulige bivirkninger på bl.a. hjerte og lever ved inntak av fiskeoljer rik på ketolinsyre. Musestudiet vil kunne gi informasjon om mulige positive og negative effekter på human helse ved inntak av slike oljer.

Etter musestudien skal det gjennomføres et begrenset humant intervensjonsforsøk for å skaffe datagrunnlag for et eventuelt humant intervensjonsstudium i full skala.  Gjennomføring av et fullskala studium ligger ikke innenfor rammene av dette prosjektet.

Målsetting 

Hovedmålsettingen er å verifisere om, og eventuelt hvordan, inntak av ketolinsyre fra nordatlantiske fiskeoljer påvirker utnyttelsen av omega-3 fettsyrer hos mus og mennesker.

Delmål:

  • Sammenligne helseeffekter i mus ved inntak av nordatlantiske fiskeoljer rik på ketolinsyre, med en fiskeolje der nivået av ketolinsyre er lavt.

  • Sammenligne humane helseeffekter ved Nordatlantiske fiskeoljer rik på ketolinsyre med en fiskeolje der nivået av ketolinsyre er lavt. Sammenligningen utføres i et begrenset humant intervensjonsforsøk.

 

Les mer om utlysningen og full utlysningstekst her

Aktive utlysninger i FHF

Søknadsfrist: 23.06.2021

Mikrobiota i fisk og miljø versus driftsparametere for helse- og velferdsovervåking av laks

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner til finansiering av forskningsprosjekter på tematikken.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 15.06.2021

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om overnevnte problemstilling

Status: Pågående
Søknadsfrist: 06.08.2021

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 5,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up