Til innholdet
Fotokreditt: Pablo Sanchez, NINA

16.09.2020
Kjell Maroni

Havbruk

Utnyttelse av biologisk materiale og næringssalter fra havbruk

Sintef arrangerte rett før sommeren en arbeidsmøte relatert til det FHF-finansierte prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk"

Prosjekt:
901572
Les også
Les flere nyheter

I møtet ble dagens status for håndtering av fiskeslam presentert i ulike innlegg, med hensyn til anvendelser, teknologier og økonomiske aspekter. Det ble også fokusert på muligheter for nye anvendelser (produkter, teknologier, forretningsmodeller) av fiskeslam, herunder også en vurdering av hvilke regelverk og krav som stilles til fiskeslam i ulike anvendelser (tungmetaller, næringsinnhold, TS, energi, bruk som fôrsubstrat, osv.).

På møtet, som ble gjennomført digitalt, var det drøyt 100 deltagere.

Oppsummering fra møtet – og link til presentasjonene, kan finnes her

«Det er interessant å se at det i Norge faktisk anses å være overskudd på fosfor, som er en viktig bestanddel i slam fra rensing av avløpsvann fra oppdrettsanlegg, men at slammet i tørket form kan være en attraktiv gjødselressurs for eksport», sier fagsjef Kjell Maroni, som følger opp prosjektet for FHF.

keyboard_arrow_up