Til innholdet

03.05.2021
Maja Bævre-Jensen

Fiskeri

Utvikler beslutningsstøtteverktøy for mer effektivt fiske etter sild og makrell

Riktig plassering av båten i forhold til strøm og fiskestim før nota slippes er viktig for å oppnå et hal med ønsket mengde og sammensetting av fisk.

Prosjekt:
901350
Del artikkel

I prosjektet «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2» pågår det nå en rekke uttestinger av nyutviklede metoder, instrumenter og hjelpemidler for overvåking og visualisering av fiskestim og not under fangst. Dette kan bidra til et bedre grunnlag for beslutninger under fiskeprosessen. Prosjektet har pågått siden 2017 og går nå mot avslutning. Det er Sintef Ocean som leder prosjektet og samarbeider tett med Havforskningsinstituttet.

Beslutningsstøtte for settebane for fartøy

I fasen før kast må kapteinen posisjonere fartøyet i forhold til fiskestimen samtidig som han/hun tar hensyn til gjeldende forhold. Det kan være utfordrende å forutse plassering av settebanen som gir tilstrekkelig synkedybde når strøm og stimens bevegelse er del av beslutningsgrunnlaget.

Det er nå utviklet en algoritme som tar inn signaler som fartøyposisjon, strøm og stim. Den beregner så anbefalt settebane. Kapteinen får opp en grafisk fremstilling av optimal plassering av båt basert på gjeldene forhold og innstillinger satt i applikasjonene (se bildet øverst). Kapteinen kan selv justere på noen disse, for eksempel ønsket settehastighet.

Resultatene vil kunne gi et mer effektivt, bærekraftig og lønnsomt fiskeri dersom disse lovende resultatene viser seg å gjelde også i felt.

Les mer om disse resultatene i siste nyhetsbrev

Alle nyhetsbrev fra prosjektet finnes på prosjektsiden.

keyboard_arrow_up