Til innholdet
Fotokreditt: NMBU

22.01.2021

Havbruk

Varianter av PRV har ulik evne til å fremkalle HSMB i laks

En ny studie viser at forskjellige varianter av PRV har ulik evne til å fremkalle HSMB hos laks.

Prosjekter:
901305 , 901529
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Mye virus, men ikke alltid sykdom

Piscint orthoreovirus (PRV-1) er vist å være årsaken til hjerte- og skjellettmuskelbetennelse (HSMB). Viruset er svært utbredt i oppdrettsnæringen, men alle smittede fisk utvikler ikke HSMB. PRV er påvist i Norge så langt tilbake som i 1988, altså over 10 år før sykdommen HSMB først ble beskrevet. Hvorfor hadde vi ikke HSMB i Norge tidligere? Viruset er også vist å være svært utbredt i Canada, men der er det nesten ikke rapportert om HSMB-utbrudd. Er det forskjeller i virusene som er årsak til dette?

HSMB fører årlig til store tap i norsk laksenæring, og slike spørsmål som over er viktig å finne ut av for å kunne forebygge sykdommen mer målrettet. Det var også bakgrunn for at FHF iverksatte prosjektene "Karakterisering av PRV: Inaktivering og virulens" og "Sekvensering av Piscine orthoreovirus (PRV)-stammer"

I prosjektet har en forskergruppe ledet av NMBU Veterinærhøgskolen i samarbeid med Veterinærinstituttet, PatoGen, Nofima og VESO jobbet med å besvare følgende spørsmål:

  • Har ulike varianter av PRV ulik evne til å gi HMSB?

Resultatene fra prosjektet kan leses om i en artikkel på kyst.no 22.01.20 

keyboard_arrow_up