Til innholdet

07.02.2018

Verdiskapning og ringvirkninger fra leverandørindustrien til sjømatnæringen

Ny animasjon som resultat av FHF finansiert prosjekt fra SINTEF som synliggjør verdiskapningen og ringvirkninger som skapes i og av bedrifter som leverer teknologi og service til sjømatnæringen kan nå ses.

Del artikkel

Fra sluttrapporten i prosjektet går det frem at teknologi- og serviceleverandørene i sjømatnæringen bidro direkte med en verdiskaping på 11,7 milliarder kroner i 2015. Samtidig ga deres aktivitet opphav til ringvirkninger tilsvarende en verdiskaping på 12,7 milliarder kroner. 

 

Animasjonen kan ses her:  

https://youtu.be/c4afSevr2UU

 

Mer om prosjektet og sluttrapporten kan leses her

keyboard_arrow_up