Banner Image

Ny rapport: Så mye bidrar leverandørene i sjømatnæringen

Teknologi- og serviceleverandørene i sjømatnæringen bidro direkte med en verdiskaping på 11,7 milliarder kroner i 2015. Samtidig gav deres aktivitet opphav til ringvirkninger tilsvarende en verdiskaping på 12,7 milliarder kroner, viser en ny rapport av SINTEF.
Fagfelt:
FoU

24 aug 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Akvagroup on Flicker
Error loading Razor Script PredefinedProjects.cshtml
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121