Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 2148 prosjekter

Prosjektnr: 901950
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisk

Følgende nytteverdi er forventet:1. Utvikling av nytt seleksjonssystem i industritrålfiske etter øyepål kan gi fiskerinæringen muligheten til et renere fiske etter målarten. Bifangst av uønskede arter i øyepålfisket er hovedsakelig sild, makrell og hestmakrell. Ved innblandin ...
Prosjektnr: 901917
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene (FiskeriSeis)

Tvister mellom fiskere og seismikkundersøkelser er ofte basert på ord mot ord uten at det ligger forskningsbaserte bevis bak påstandene. Dette prosjektet vil sammenstille kunnskapsgrunnlaget om effekter av seismikk på fiskeri. I tillegg skal det gjennomføres kvantitative analyser ...
Prosjektnr: 901932
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Harmonisering av RAS-kunnskap for høyere utdanning og norsk havbruksnæring (EduRAS)

​EduRAS-prosjektet skal lage RAS-relatert undervisningsmateriell på norsk. Foreløpig finnes det ingen norske bøker om RAS og produksjon av atlantisk laks i RAS.EduRAS skal utvikle skreddersydd innhold for høyere utdanning og norsk industri. Resultatene av dette prosjektet vil gjø ...
Prosjektnr: 901915
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av teknologi og metodikk for målrettet uttak av individer til slakt ved bruk av maskinsyn og singulerlingsmekanikk slakting (TARGEST)

En sentral nytteverdi av målrettet automatisert slakteuttak vil være mer robuste fiskepopulasjoner, med økt overlevelse gjennom siste del av sjøproduksjonen, og økt tåleevne for operasjonelle belastninger. Aktører som tar i bruk løsningen vil dermed kunne forvente bedre ressursut ...
Prosjektnr: 901918
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av CRISPR baserte in vitro systemer for å redusere bruken av smitteforsøk i akvakultur/ CRISPR-screening to reduce challenge testing in aquaculture (PETRI-FISH)

​Prosjektet skal levere teknologiske løsninger, ressurser og kunnskap som bidrar til å redusere sykdomstesting av levende fisk for påvisning av resistens mot ILA-virus. Dette vil kunne redusere bruken av dyreforsøk i akvakultur, redusere kostnader og forbedre framtidig bærek ...
Prosjektnr: 901939
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Teknologi for kjøling, tining og innfrysing av rund makrell som råstoff for produksjon av makrellfilet (IQF Laketank)

Økt temperaturkontroll i alle faser av proseessen gir mulighet for raskere nedkjøling/tining/innfrysing. Løsnningen som blir utarbeidet gjennom dette prosjektet vil kunne bli adoptert av andre aktører i bransjen med tilsvarende behov. Konseptet som blir arbeidet fram gjennom ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901940
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utløsning av cnitoblaster hos maneter ved bruk av elektrisk strøm (Cnito-Blast)

​På kort sikt vil et elektrisk gjerde som “avgifter” maneter kunne redusere dødelighet på utsatte lokaliteter. På lang sikt vil strømgjerder brukes for å hindre skade fra maneter generelt.
Prosjektnr: 901931
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

E-lærebok – Havbrukslære

​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap på et faglig nivå som passer den enkelte. Læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk for økt kunnskapsbasert verdiskaping, bære ...
keyboard_arrow_up