Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900053

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900053
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2008
Sluttdato: 01.02.2013

Variability Among Populations of Wild and Farmed Atlantic Salmon: Morphology and Genetics

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet har vist at morfologiske analyser kan være ett viktig verktøy for å kunne skille mellom ulike bestander og for å kunne teste utvikling over tid, men kom ikke i mål med de genetiske analysene.

Resultatene tyder videre på at mange av de ulike morfologiske karakterene er genetisk betinget og at de på tross av det relativt omfattende omfanget av rømt oppdretsslaks i norsk natur gjennom de siste 30 år, er klare forskjeller mellom nærliggende laksestammer. Brukt av gammelt nedfrosset materiale fra hanner for å gjenskape gammelt materialet støtter opp under dette, og forskjellen mellom morfologiske karakterer øker med avstanden mellom ulike laksestammer.

Selv om det var noen forskjeller i morfologiske karakterer mellom nytt og gammelt materiale fra Surna og Eira, var disse så små at de trolig skyldes naturlig familievariasjon. Hvis det hadde vært mulig å gjenskape gammelt materiale ved bruk av både nedfrosset materiale fra hunner og hanner, er det imidlertid uklart om forskjellene som ble funnet mellom nytt og gammelt materiale av villaks eventuelt hadde vært større.

For Etne ble det i den første diskriminantfunksjonen, som beskriver over halvparten av de morfologiske forskjellene i materialet, funnet minst forskjell mellom Etne elv og oppdrettsstammen Mowi. Det kan tyde på at tidligere interaksjoner mellom villfisk og oppdrettsfisk har ført til endringer av noen av de morfologiske trekkene for villfisk i elva. Funn i del to (Surna/Eira) som sier at noen av trekkene tyder på å være genetisk betinget kan støtte opp under det. Imidlertid er det for tidlig å konkludere sikkert, før resultatet av de genetiske undersøkelsene er ferdig. Det ble videre funnet en klar forskjell i morfologiske trekk mellom Etne elv og Etne Genbank i trekk som har med kroppshøyde å gjøre. Det er uklart hva denne forskjellen kommer av, men trolig har stammer av fisk som går over flere generasjoner i genbank eller i oppdrettsvirksomhet mistet noe av den genetiske variasjonen.

Prosjektet har vært finansiert gjennom Norges forskningsråd med delfinansiering fra FHF. Førstnevnte har hatt ansvaret for å kvalitetssikre prosjektet faglig og administrativt. Prosjektet har egen prosjektside hos Forskningsrådet (Forskningsrådets prosjektnr. 185265) med supplerende informasjon og publikasjoner.

Background
Morphological comparisons of farmed and wild stocks of Atlantic salmon have shown that it is possible to discriminate between stocks by using morphological characters.
Objectives
To determine variability in morphology and genetics among wild salmon and between wild and farmed populations of Atlantic salmon in order to determine the introgression of farmed salmon properties and genes in wild populations over the last 30 years. Variability in morphology and causes for its variation, will be determined and compared in farmed, gene-bank kept, and wild Atlantic salmon from Norway, Scotland and Canada.
 
Genetical variation will be determined for the same groups. The genetical effect of escaped farmed salmon, reproducing with wild salmon in nature, will be determined in analyses of genetical and morphological change of selected populations over the last 30 years, where gene bank material represents the pre-escapement situation in Norway.
Expected project impact
The results should determine whether wild Atlantic salmon are affected morphologically by escapes.
Project design and implementation
The following methods will be used:
1. Morphological characters: a pronounced morphological variability has been shown to exist between wild and farmed populations. This variability may have energetic consequences for the salmon and these differences in morphology can yield a more optimal farmed salmon. It is intended to determine morphological variation in a wide variety of different populations and strains.
2. Genetic variation: analyses of single nucleotide polymorphism markers (SNPs) will be used to examine concordance between morphological classification of juvenile salmon and genetic assignment to wild or farm origin.
 
Finally, the morphology and genetics data will be synthesized in an analysis to assess the degree of genetic interaction between farmed and wild salmon in rivers having different levels of intrusions of farmed salmon.

Dissemination of project results
A fact sheet will be published on the FHF website.

keyboard_arrow_up