Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900135

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900135
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2008
Sluttdato: 31.03.2009

Utvikle og kommunisere nye produktegenskaper innen sjømat til forbruker: Forprosjekt

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapportering
Forprosjekt har munnet ut i en skisse til et forskningsprosjekt innen produktdifferensiering og konkurransefortrinn. Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan en kan gjennomføre suksessfull produktdifferensiering i sjømatnæringen, for utvalgte markeder og produktkategorier. Skissen foreslår et opplegg til et fireårig hovedprosjekt med en samlet ramme på 4 millioner kroner.

Etterspørselen fra kundene blir stadig mer differensiert, i form av ønske om produkter som er billige, sunne, trygge, ferske, etniske, økologiske, lettvinte, for hverdagsbruk, har historie osv. Differensieringen drives fram av inntektsforskjeller, kulturelle forskjeller, livsfase m.m. Frankrike er ett av de markeder som leder an i produktdifferensiering, der for eksempel røkelaks kjennetegnes ved stor produktdifferensiering med et stort spenn i pris.

FHFs handlingsplan for markedsorientert FoU for 2009–2012 gir tre hovedprioriteringer for arbeidet i 2009. Ett av disse er forskning på utvikling av nye produktegenskaper og hvordan disse bør kommuniseres til forbruker.

For å kunne lykkes med en differensiert markedsstrategi basert på bl.a. kvalitet og merkevarebygging er det nødvendig å ha kunnskap om:
• Utvikling i etterspørsel og forbrukeratferd i markedene.
• Produktutvikling i retning videreforedling (ready to cook, ready to eat?).
• Hvordan en bør posisjonere norske arter vs. nye lavpris-arter.

Etterspurte produktegenskaper må også kommuniseres, og de “rette” markedssegmentene må identifiseres og nås.

Strategiarbeidet må primært skje hos bedriftene som må utvikle interne ressurser og egenskaper som bidrar til markedsorientert og konkurransedyktig utvikling og tilpasning av produktene. En utfordring her er det sterke fokuset på kostnadsreduksjon og effektivitet som har preget deler av sjømatnæringen i mange år. Kostnadseffektiv produksjon er nyttig, men økt fokus på produktutvikling og markedstilpassing krever omstillingsevne og en annen type kompetanse hvor bedriftene i større grad må fokusere på innovasjon basert på forbrukernes ønsker og preferanser for høykvalitetsprodukter.

Å få kunnskap om differensieringsstrategier der formålet er å skille seg fra konkurrentene på produktegenskaper som etterspørres av kundene.
Prosjektet vil bidra til forskningsbasert produktoptimalisering og markedstesting, som vil være et viktig redskap for posisjonering, målretting og økt aksept av norsk sjømat hos krevende kunder i ulike markeder.

Prosjektet vil se på potensialet for verdiøkende produktdifferensiering innen sjømat, i form av nye sorter og nye varianter av fersk og bearbeidet sjømat. Det å utløse et eventuelt potensial krever mer langsiktig produkt- og markedsutvikling, og at bedrifter både har kompetanse og ressurser til å satse på kvalitetskontroll, sertifisering, opprinnelsesmerking og markedskommunikasjon.

Dette forprosjektet vil danne grunnlag for et mer spesifisert prosjektforslag til FHF om FoU-behov på dette området. Forslaget vil gi konkrete forslag til utforming av hovedprosjekt, samarbeidsinstitusjoner, spesifisert budsjett, finansieringsplan og tidsplan.  

 

keyboard_arrow_up