Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900203

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900203
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2008
Sluttdato: 31.12.2008

Seminar om lakselus 10. desember 2008

Seminaret samlet rundt 90 deltakere på Gardermoen.

Hovedtemaer var:
• Bakgrunn
• Lokalisering
• Bruk av leppefisk
• Bruk av medikament
• Avl
• Vaksiner

Program og presentasjoner er tilgjengelig på FHFs prosjektside.
Lakselus er et alvorlig problem for vill laksefisk og en stor utfordring for oppdrettsnæringen. Kunnskapen om hva som er effektive behandlingsformer øker, men uten at all kunnskap har nådd ut til alle som har behov for den. Suboptimal behandling kan øke risikoen for at lakselusen utvikler resistens mot medikamentene.
Å arrangere et seminar som skal oppsummere hva man vet om lakselus og lakselusbekjempelse, avdekke eventuelle kunnskapshull og danne grunnlag for prioritering av videre forskning og utvikling (FoU).
Seminaret skal gi økt og oppdatert kunnskap om lakselusbekjempelse, noe som kan sette deltakende næringsutøvere i stand til å forbedre behandlingen og redusere luseproblemene. Dette vil føre til færre lus på villfisk og økt levetid for de medikamenter som brukes i dag.

Seminaret vil også kunne bidra til faglig oppdatering og utveksling mellom forskjellige forskningsmiljø.
Seminaret arrangeres på Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen og er et samarbeid mellom Forskningsrådet, FHF og Mattilsynet etter initiativ fra Fiskeri- og kystdepartementet.
Det vil blant annet informeres om seminaret på FHFs nettside, hvor foredragene vil bli tilgjengelig.
keyboard_arrow_up