Til innholdet

Prosjektnummer

900259

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900259
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2009
Sluttdato: 31.01.2013

Towards Selection for Increased Resistance to the Salmon Louse in Atlantic Salmon

Resultata viser at laksen sin motstandskraft mot lus, målt som TFL, dvs. tettheit av fastsittande (TFL) lus per fisk, i ein kontrollert smittetest, kan aukast gjennom eit målretta avlsarbeid utan negativ effekt på dei andre eigenskapar det vert gjort utval for. Eit utval for auka motstandskraft mot lakselus vil ikkje løyse dagens luseproblem, men vil over tid kunne redusere behovet for avlusing, redusere risikoen for utvikling av lus som er resistent mot dagens legemidlar mot lus og auke levetida på desse legemidlane, og redusere infeksjonspresset av lakselus på vill laksefisk.

Kor lang tid det vil ta før ein matfiskoppdrettar vil kunne sjå noko positiv effekt i form av redusert tal avlusingar er først og fremst avhengig av kor stor vekt avlsselskapa vil legge på denne eigenskapen i forhold til dei andre eigenskapane dei gjer utval for, noko som er eit viktig strategisk val for kvart avlsselskap. På grunn av den lange tidshorisonten ein må ha i alt avlsarbeid, spesielt for eigenskapen motstandskraft mot lus, er det viktig å starte opp dette arbeidet så fort råd er, og ikkje vente på at det skal dukke opp andre tiltak (for eksempel ein vaksine eller markør assistert og/eller genomisk seleksjon) som eventuelt vil gjere eit tradisjonelt avlsarbeid for denne eigenskapen mindre aktuelt.

For å motivere avlsselskapa til å starte eit utval for større motstandskraft mot lakselus, og kundane deira (smolt- og matfiskprodusentane) til å etterspørje eit genetisk materiale med større motstandskraft mot lakselus, bør ein få demonstrert kva som kan oppnåast i form av redusert tal avlusingar gjennom eit målretta avlsarbeid. Det kan gjerast ved å teste avkom etter laks selektert for betre motstandskraft mot lus saman med avkom etter laks som ikkje er selektert for motstandskraft mot lus på nokre oppdrettslokalitetar med ulikt infeksjonspress.

Resultata er publisert i vitskapelege og populærvitskapelege artiklar og i foredrag på nasjonale og internasjonale møter. SalmoBreed har inkludert rutinetest av sitt avlsmateriale for lakselus frå og med årsklasse 2010, og har frå og med sesongen 2010/2011 selt augerogn etter foreldre selektert for auka motstand mot lakselus. AquaGen AS har i 2012 testa sin 2011 årsklasse for lakselus. Feed Control AS gjorde forsøk på utvikling av digital billedteknologi for teljing av lus på bedøvd fisk.
 
I prosjektet er det utviklet smittetest av laks mot lus i merd med lukka presenning, ein metode som er godkjent av Mattilsynet 22.02.2011.
Background
Salmon lice on farmed Atlantic salmon (Lepeophtheirus salmonis in Norway represents a large cost for the industry and a risk for infestation of wild salmonid species. In farmed Atlantic salmon it is documented evidence of a substantial genetic variation in the number of salmon lice in a controlled challenge test and a high genetic correlation between this number and number of lice in a field test.
 
If this can be verified in a larger family material, the resistance in Atlantic salmon to the lice may be improved through selective breeding.
 
In 2007 the Fishery and Aquaculture Industry Research Fund (FHF) provided NOK 600 000 to the Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima) (earlier AKVAFORSK) to initiate a project on the possibilities for selective breeding for increased lice resistance in Atlantic salmon (Avl for ein oppdrettslaks med større motstandskraft mot lakselus; project no. FHF-532024). A family material (150 families x 15 fish/family) from Salmo Breed AS was tagged in September 2007 and in May 2008 the fish were transported to Nofima, Averøy where they were infested with lice in June 2008. Unfortunately these fish died due to an algae bloom at Avery shortly after the number of lice per fish were counted. Therefore a new family material is required to obtain parameter estimate of lice resistance over repeated infestation of the same material.
Objectives
To obtain more reliable estimate of the genetic variation in resistance to L. salmonis in Atlantic salmon.
 
Subgoals
• To investigate the magnitude of genetic correlation between resistance to the salmon lice and other economic important production traits in Atlantic salmon;
• To investigate if biomarkers and genetic markers can be found that can be used as predictors and thus indirect selection criteria for increased resistance to L. salmonis in Atlantic salmon;
• To investigate if the counting of the number of lice per fish can be automatized using digital image analysis.
Expected project impact
An increasing population of farmed Atlantic salmon infested with adult gravid female lice is considered as one of the threats against wild salmonid species, both in Norway and elsewhere (e.g. in British Columbia). The development of a farmed Atlantic salmon is considered less likely to be infested with lice as an important additional (to medical treatment) measure in the industry and authorities action plan against lice on salmonid species. If the lice develop resistance against the medicaments this can be a real threat to sustainability of the salmon industry both in Norway and in other countries.

Over time selective breeding may reduce the need for medicament treatment against the lice, reduce the risk of developing lice resistance to the medicaments and the life time of these medicaments, and reduce the infestation pressure on wild salmonid populations.
Project design and implementation
As fish infested with lice died in the final stage of the previous project due to algae bloom in 2008, a new family material is required to obtain parameter estimate of lice resistance over repeated infestation of the same material. This fish (150 families x 20 fish/family= 3000 fish from Salmo Breed AS) will be individually tagged in July/August 2009 and infested with lice in 2010 (first and second infestation) and 2011 (third infestation).

Selection for increase lice resistance in Atlantic salmon requires that the trait selected for can be measured on the breeding candidates and/or their sibs and that the trait show additive genetic variation. The following hypotheses will be evaluated:

Hypothesis 1. There is significant additive genetic variation in resistance to L. salmonis in Atlantic salmon measured as number of lice per fish in controlled challenge tests.

Hypothesis 2. The genetic correlations of resistance to the salmon lice with other economic important production traits in Atlantic salmon are not significantly different from zero.

Hypothesis 3.
We can find predictive biomarkers and genetic markers that can be used for indirect selection for increased resistance to L. salmonis in Atlantic salmon.

Hypothesis 4. The counting of the number of lice per fish can be automatized using digital image analysis.

National and international cooperation
For Hypothesis 3 co-operation has been established with Dr Frank Nilsen, Institute of Marine Research (IMR), Bergen and Dr Josep Plana, University of Barcelona, Spain.
Dissemination of project results
Results from the program will be published in international peer reviewed journals and presented at international congresses and meetings.

Popular science versions of the main results will be published in farmer magazines (e.g. Norsk fiskeoppdrett) and on the Internet (www.fhf.nowww.nofima.no, and www.intrafish.no).
keyboard_arrow_up