Til innholdet

Prosjektnummer

901215

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901215
Status: Avsluttet
Startdato: 18.09.2015
Sluttdato: 31.12.2015

Verdiskaping i matproduksjon

Leveransen i prosjektet er i form av et prosjektnotat fra SINTEF Fiskeri og havbruk.

Dette gir et enkelt og oversiktlig bilde av hovedtall knyttet til økonomi i norsk matproduksjon. 
Prosjektnotatet er svært nyttig for mange aktører, både i og utenfor næringen. Den er og av betydning og interesse for opinion og media. Betydelig oppslag i Fiskeribladet belyser det.
Prosjektet “Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse med tall fra 2013” (FHF-901079) ga verdifull kunnskap om næringens bidrag til samfunnet. Det tydeliggjorde behovet for å se på helheten i norsk matproduksjon med de samme variabler. SINTEF ble derfor utfordret på å utarbeide en forskningsbasert utredning med denne målsetningen.
Å utarbeide representative og godt dokumenterte tall på verdiskaping og andre hovedtall på norsk matproduksjon.
Det vil være av stor betydning å få frem forskningsbasert dokumentasjon av verdiskaping knyttet til norsk matproduksjon. Dette er nyttig for alle aktører som deltar i diskusjon om norsk matproduksjon. Det er også av betydning for aktører i næringen for å kunne dokumentere verdiskapingen i næringen.
SINTEF Fiskeri og havbruk gjennomfører utredningen basert på eksisterende datakilder. Tallstørrelser knyttet til landbruk hentes fra landbrukets kilder.
Formidles aktivt av SINTEF og FHF så snart den foreligger, overfor samfunn generelt, og direkte mot egen næring.
keyboard_arrow_up