Til innholdet

Prosjektnummer

901531

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901531
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2018
Sluttdato: 30.06.2021

Sekretariat for PD TriNation initiative (2018–2021)

En viktig arena som bidrar til løsninger og tiltak knyttet til virussykdommer i havbruk
​To TriNation-møter har blitt gjennomført i perioden 2018–2021 med stor oppslutning og nytteverdi for næring og FoU.
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport (English summary further below)
TriNation-sekretariatet har stått for praktisk og faglig organisering og gjennomføring av to møter i løpet av perioden 2018–2021. Møtene har hatt stor oppslutning og har stor nytteverdi for næring og FoU. Sekretariatet står også for opprettholdelse av nettsiden siden www.trination.org, der informasjon om samarbeidet og presentasjoner fra møtene legges ut.

Results achieved
Summary of results from the project's final report
The TriNation secretariat has been responsible for the practical and professional organization and implementation of two meetings during the period 20182021. The meetings have had great support and have high value for industry and R&D. The secretariat is also responsible for maintaining the website www.trination.org, where information about the collaboration and presentations from the meetings are posted.
​TriNation er en viktig arena for kunnskapsutveksling mellom næring og FoU knyttet til noen av de viktigste virussykdommene i lakseoppdrett, og er således viktig for å identifisere løsninger og tiltak samt avdekke kunnskapsbehov. 
​PD TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland og var opprinnelig et initiativ fra næringen for å stimulere til dialog mellom de tre landene når det gjelder utfordringer knyttet til virussykdommen pankreas sykdom (PD). I de senere årene har også andre virussykdommer som CMS og HSMB vært en del av programmet. 

​​Initiativet har utviklet seg fra å være en liten gruppe med engasjerte forskere og næringsaktører til et forum som tiltrekker rundt 100 mennesker til seminarene sine. Seminarene avholdes med 12–18 måneders mellomrom, og tiltrekker deltakere fra andre land i Europa og internasjonalt i tillegg til de tre vertsland. Målet med møtene er å gi en oversikt over utbredelsen og betydningen av PD i lakseproduksjonen, nye forskningsresultater og diskutere videre kunnskapsbehov​. Oppdateringer på sykdomssituasjonen samles inn og presenteres av fagfolk innen fiskehelse, og næringsaktører opplyser om hvordan sykdom og kontroll påvirker produksjonen deres. Det settes av tid til diskusjoner om hva som er de viktigste FoU-utfordringene, og hvordan forskere og næringsaktører kan samarbeide om å addressere disse. Slik støtter det opp om FHF sitt mål om å styrke næringsrettet forskning. Møtene oppfattes som en åpen arena der problemer og løsninger kan diskuteres fritt. Dette er derfor en unik møteplass for forskere fra ulike institusjoner, som også sikrer samarbeid på tvers samt kvalitetssikring av forskningen. 
Å gjennomføre to PD TriNation-møter med etterfølgende formidling av resultatene:
• ​Et møte forventes avholdt i Dublin vår/sommer 2019.
• Et møte forventes avholdt i Skottland høst/vinter 2020/2021. 
​PD Trination møtene har pågått siden 2005 og har vært en viktig arena for utveksling av forskningsresultater og næringserfaringer mellom landene. Møtene oppfattes som en åpen arena der problemer og løsninger fritt kan diskuteres, og er således en god møteplass for forskere og næringsaktører fra ulike institusjoner som også sikrer samarbeid på tvers, samt kvalitetssikring av forskningen. Presentasjoner fra møtene vil legges ut på prosjektets nettside i etterkant av hvert møte og er tilgjengelige for offentligheten.
​Planlegging av møtene gjøres i styregruppen som består av FoU- og næringsrepresentanter fra Norge, Irland og Skottland. Alt av praktisk arbeid med planlegging og påmelding utføres av sekretariatet. Selve møtekostnadene finansieres gjennom sponsing fra næringspartnere.​
​Alle presentasjoner legges ut på www.trination.org​ i etterkant av hvert møtet, og det publiseres en artikkel med oppsummeringer fra møtet til Fishfarmer og Norsk Fiskeoppdrett. 
keyboard_arrow_up