Til innholdet

Formidling av FoU innen konvensjonell sektor 2019

FHF har flere pågående FoU-aktiviteter innenfor konvensjonell sektor. Det legges stor vekt på å formidle resultatene fra disse aktivitetene til bransjen, både innenfor rammene av de enkelte FoU-prosjektene og gjennom samlinger. Dette vil legge et godt grunnlag for kommersiell utnyttelse av FoU-resultatene.
​Å formidle viktige FoU-resultater gjennom en årlig konferanse, evt. seminar.
​Formidling av forskningsresultater er viktig for å sikre at resultatene blir implementert av næringen. I tillegg får FHF tilbakemelding og innspill om hvordan konvensjonell sektor skal satse i fremtiden.

Følgende evenementer er planlagt:
• Konferansen for tørrfisknæringen, 24. mai 2019 i Svolvær.
• Seminar for klippfisknæringen, september 2019 i Ålesund.

Prosjektet omfatter i sin helhet formidling.

keyboard_arrow_up