Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 640 prosjekter

Prosjektnr: 901794
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Ikke-letale diagnostiske indikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen

​Med mer håndteringskrevende operasjoner mot lakselus, dør en større andel av behandlet fisk mot slutten av produksjonssyklus. Dette er en etisk utfordring, og medfører betydelig økonomiske tap og er negativt for næringens omdømme og bærekraft. Dagens kunnskap er ikke tilstr ...
Prosjektnr: 901793
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (Optismolt)

​Effektivt lakseoppdrett skal sikre en robust fisk som klarer å tilpasse seg til sjøvann som smolt, samt har en rask og god vekst frem til slakt. Dessverre er det fortsatt for høy dødelighet hos laks både i settefiskfasen, under overgangen til sjø og frem til slakt. Inn ...
Prosjektnr: 901782
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

LiceDetached – Kvantifisering av lakse- og skottelus som løsner fra laksen under trenging i tilknytning til avlusing samt reinfisering av laks på samme eller andre oppdrettslokaliteter

Nærmest all avlusning påbegynnes med at laksen trenges for å bli pumpet til behandlingsenheten. Det foreligger enkelte undersøkelser som viser at lus faller av under trengingen og det blir ofte antatt at opp til 50 % av lusa faller av under operasjonen og kan spre seg til nærligg ...
Prosjektnr: 901788
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (NYBRØK)

​Både transport, behandling og trenging av laks har vist seg å være en velferdsrisiko for oppdrettsfisk. Transport og behandling av levende laks i brønnbåt kan være risikofylt, men samtidig en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av.De fleste transportene og behandling ...
Prosjektnr: 901780
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Kan vi gjøre rensefisken til en mer effektiv lusespiser? (SpisLus)

​Det stilles ofte spørsmål rundt både velferd hos rensefisk i laksemerder, og ved hvor effektive de er til å beite lakselus. Man mener rensefisken må være i god helse og i godt hold for å kunne fungere godt som lusespiser. Velferd og effektivitet henger derfor sammen. Det er ...
Prosjektnr: 901781
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Lumpfish and Akvanest: Impact on welfare and cleaner fish efficiency/ Rognkjeks og AkvaNest: Påvirkning på velferd og effekt av rensefisk

​Rensefisk er en viktig del av lusebekjempelsen, men de fungerer ikke optimalt som lusespisere når de ikke trives. Tare har egenskaper som kanskje kan hjelpe rognkjeks med å trives, men dette er ikke veldokumentert ennå. Det er påvist i tidligere forskning at vekst på nøter ikke ...
Prosjektnr: 901784
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Oppsamlingsteknologi for lus som faller av under trenging og bevegelige lus sin evne til spredning og reinfeksjon av ny laks

​Under trenging og håndtering av laks i merd antas det at variable, ofte betydelige mengder lus faller av. Denne lusen forventes å være i de bevegelige stadier (preadult 1, 2 og voksne lakselus og voksne skottelus) og kan infestere villfisk, oppdrettsfisk ved andre anlegg eller r ...
Prosjektnr: 901770
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Livsløpsstudie med atlantisk laks av de kritiske innsatsfaktorene temperatur og salinitet (Temp-Intens)

​En robust laks ved sjøutsett forutsetter optimale forhold gjennom de ulike utviklingsfasene i ferskvann. I dag benyttes en rekke ulike produksjonsregimer hos smoltprodusentene, selv innenfor samme selskap. Produksjonsregimene er gjerne utviklet med tanke på kapasitet, effektivit ...
Prosjektnr: 901768
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag f ...
Prosjektnr: 901768
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag f ...
keyboard_arrow_up