Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 587 prosjekter

Prosjektnr: 901677
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Undervannsdrone for automatisk inspeksjon av oppdrettsnot

Skader på oppdrettsanlegg under drift og etterfølgende rømning av oppdrettslaks er et gjentakende problem i bransjen. De siste ti årene har det i snitt rømt mer enn 200 000 laks og regnbueørret i året fra norske oppdrettsanlegg. Det er naturlig å anta at en god del av rømningene ...
Prosjektnr: 901664
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter

​Alge og manet-oppblomstringer er naturlige fenomen. Noen ganger er slike blomstringer skadelige for akvakulturvirksomhet og forårsaker fiskedød og redusert fiskevelferd. Chrysochromulina leadbeateri tok i 2019 livet av mange tusen tonn laks i Nord-Norge, og mye fisk måtte nødsla ...
Prosjektnr: 901656
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Samspill mellom næringsstoff og betydning for laksens helse og kvalitet (ERN-SAMSPILL)

​Sammensetningen av fôret til laksen er dramatisk endret etter årtusenskiftet, ved at fiskeolje og fiskemel i stor grad har blitt erstattet med vegetabilske oljer og planteprotein. Selv om fôrene optimaliseres etter kjente ernæringsbehov, har endringene medført redusert innhold a ...
Prosjektnr: 901658
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Reduction of Microplastic Emission through System optimisation of Feed Pellet Conveying Pipelines (MICRORED)

​BackgroundThe fisheries and aquaculture industry contribute to emissions of microplastics into the sea, which may potentially have negative consequences for the marine environment and living organisms. The release of microplastics from the fish feeding pipes has been recogn ...
Prosjektnr: 901655
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Stikkfri vaksinering med rekombinante proteiner og vevsmodulerende probiotika for forbedret immunitet og beskyttelse mot tenacibaculose hos atlantisk laks (ResisT)

​Sårutvikling forårsaket av bakterieinfeksjoner i sjøen er en utfordring i norsk lakseoppdrett. Hudproblemer assosiert med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er den største årsaken til bekymring. De siste årene har Tenacibaculum finnma ...
Prosjektnr: 901675
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Modellering av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Tillegg til prosjektet FHF-901322

​I desember 2019 ble prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) ferdigstilt. Resultatene fra dette prosjektet demonstrerer spredningsmodellering ...
Prosjektnr: 901679
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Lusekonferansen 2021

​Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll ...
Prosjektnr: 901673
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Risiko for vertikal overføring av ikke-virulent variant av infeksiøs lakseanemi (ILAV-HRP0)

​Den ikke-virulente varianten av viruset (HPR0) som forårsaker infeksiøs lakseanemi (ILA) er vidt utbredt i lakseoppdrett i Norge, Canada og Chile, og det antas at nærmest all laks som settes i sjø vil eksponeres for smitte i løpet av produksjonssyklus. Selv om HPR0 ikke er virul ...
Prosjektnr: 901672
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Karakterisering, prediksjon og reduksjon av kardiomyopatisyndrom (CMS) hos atlantisk laks (SALMOCARD)

​Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en alvorlig hjertesykdom hos atlantisk laks (Salmo salar). I løpet av det siste tiåret har det blitt en av de viktigste årsakene til sykdom og dødelighet i norsk oppdrettsnæring. Forståelse av patofysiologien som ligger til grunn for denne sykdommen ...
Prosjektnr: 901674
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Biosikkerhetstiltak mot ILA i settefisk (ILA-SAFE)

​Prosjektet er en omfattende “dugnad” hvor forskere og akvakulturnæringen samarbeider tett for å øke kunnskapen om utbredelse og betydning av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Introduksjon og vedlikehold av smitte/infeksjon, inkludert hvordan viruset sprer seg i anleggene, vil ...
keyboard_arrow_up