Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 940 prosjekter

Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % m ...
Prosjektnr: 901752
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Energieffektive og miljøvennlige trålsystemer for reketråleren Arctic Swan

​Rekefisket i Barentshavet representerer et betydelig potensial for økt verdiskaping for den norske rekeflåten. Bestandsestimat fra Havforskningsinstituttet og ICES (International Council for the Exploration of the Sea) viser at det kan være forsvarlig med en årlig totalfangst (j ...
Prosjektnr: 901769
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av effekter av ketolinsyre fra pelagisk fisk på insulinfølsomhet, fettlever og diabetisk nevropati

​Forekomsten av fedme øker over hele verden, og er en av de største helseutfordringene vi står ovenfor. Fedme fører til en rekke metabolske endringer som gir økt risiko for å utvikle flere ikke-smittsomme sykdommer som hjertekarsykdom og type 2 diabetes (T2D). Fettvevet er et eff ...
Prosjektnr: 901791
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

Det er betydelig risiko for omgåelse av gjeldende regulatoriske krav til korrekt registrering av ressursuttaket og andre reguleringer i forbindelse med fangst av kongekrabbe. Den offentlige utredningen NOU 21:19 foreslår en rekke tiltak som baserer seg på digitalisering og di ...
Prosjektnr: 901741
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Effektiv pakking av liten klippfisk (KING)

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner før tørking. Etter tørking sorteres klipp ...
Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

​Mesteparten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystryen (EPS)-bokser kjølt med is. På grunn av utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking/ising og/eller under transport fører det til at en betydelig mengde av isen smelter og smeltevannet får renne av lastebi ...
Prosjektnr: 901753
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks

​Pukkellaks har blitt satt ut i russiske elver i flere omganger siden 1950-tallet, og har siden etablert større populasjoner som nå migrerer vestover. Den første registrerte observasjon i Norge forekom i 1960 (M. Berg 1977). De to store invasjonene i 2017 og 2019 er et resultat a ...
Prosjektnr: 901779
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Automatisert og effektiv bearbeiding av små hyse, sei og torsk

Små størrelser av hvitfisk har over lengre tid vært en lønnsomhetsutfordring for norsk hvitfisknæring, og er i dag en råvare som selges med tap. For landindustrien er det ideelt sett ønskelig med en produksjonsfisk som er i størrelsesorden 1–6 kg, da dette råstoffet gir best utby ...
Prosjektnr: 901789
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

FOLLA – Spesialtilpasset ferskfiskmarkedet og oppdrettstorsk

Havfront AS ønsker å kunne tilby markedet en maskin spesifikt rettet mot sløying av oppdrettstorsk med hel kverk, høyt utbytte og høyt tempo. Dette innebærer:•  videreutvikling og forbedring av tidligere prosjekt for automatisering av sløying og kapping for landindustrie ...
Prosjektnr: 901742
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking so ...
keyboard_arrow_up