Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 952 prosjekter

Prosjektnr: 901816
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Mekanisk interaksjonsverktøy for uttak av innmat fra torsk (GutOut)

​Før årtusenskiffet var det kun mulig å hente ut intakte fraksjoner (som lever, rogn m.m.) fra innmat av torsk ved å gjennomføre manuell sløying. De maskinelle sløyemaskinene som eksisterte da kuttet eller malte opp innmaten til et samfengt restråstoff (jf rapporten “Utnytte ...
Prosjektnr: 901817
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

Det er en viss kjennskap i bransjen om at fisk som fryses inn pre-rigor mortis (altså før dødsstivhet) kan gi utfordringer i videre lagring og prosess, men det finnes ingen klar konsensus om hvilken betydning dette har. Innenfor frysebransjen (av fisk) blir det ofte referert ...
Prosjektnr: 901809
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske anlegg

Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i landingsforskriften for veiesystem som brukes ved landing og førstehåndsomsetning av fisk. En av de sentrale endringene er krav om elektronisk lagring og automatisk overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet. Veiesystemet skal ogs ...
Prosjektnr: 901808
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Skille hannfisk og hunnfisk i torskeoppdrett

​Havforskningsinstituttet har i rapport 2021–22 påpekt problemstillingen med genetisk interaksjon mellom oppdrettstorsk og villtorsk, og spesielt rettet mot kysttorsk. For å unngå generisk interaksjoner med villtorsk ønsker næringen å ha en løsning for å kjønnssortere oppdrettsto ...
Prosjektnr: 901802
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Analysemetoder for bestemmelse av fysiokjemiske egenskaper i tint/ fersk reke

Norsk rekeindustri bruker om lag 25.000 tonn fryste rå reker (Pandalus borealis) per år som råstoff til produksjonen av kokte pillede reker. Rekene fiskes av havgående trålere og fryses i blokk på ca 20 kg ombord i trålerne. Fangstene er typisk 400–600 tonn per tur. Ved prod ...
Prosjektnr: 901810
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske kjøperanlegg

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått krav om bruk av automatiske vekter og vei ...
Prosjektnr: 901827
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Elektronisk journal- og rapporteringssystem for levendelagret torsk

Fangst, lagring og fôring av levende fanget fisk er en fremtidsrettet måte å skape større verdier av de marine ressursene. Det anslås at rundt 20 % av verdens akvakulturproduksjon kommer fra fisk og skalldyr som er levende fanget og holdt levende for å øke råstoffkvalitet og verd ...
Prosjektnr: 901824
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Spørreundersøkelse om rekruttering til fiskeflåten

​Hvordan har de siste årenes endringer i flåtestruktur og teknologi påvirket rekruttering til fiskeflåten? Gjennom de siste tiårene har det vært mye diskusjon om rekruttering til fiskeflåten. I 2007 og 2015 gjennomførte Norges fiskerihøgskole og Ruralis to spørreundersøkelse ...
Prosjektnr: 901775
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Fullintegrert system for mekanisert ombordtaking, elektrisk bedøving og avkroking og forberedelse for bløgging av linefanget fisk

​Manuell ombordtaking, avkroking og bløgging av fisk om bord i båter medfører risiko for personskader, spesielt stikkskader ved bløgging av stor/aktiv fisk. Askvik Aqua AS har utviklet en bedøvingsteknologi for fisk, som vil kunne brukes i ulike fiskerier, og ønsker å svar ...
Prosjektnr: 901795
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter fiske ved bruk av bredbåndsekkolodd

​Størrelsen på fisken i fangsten er viktig informasjon for fiskerne. Den påvirker vanligvis salgsprisen, og i tillegg er det i mange fiskerier regler for tillatt minstestørrelse. Hovedsakelig blir fiskestørrelsen identifisert i en sen fase av fangsten ofte først når fisken blir p ...
keyboard_arrow_up