Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 987 prosjekter

Prosjektnr: 901950
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisk

Følgende nytteverdi er forventet:1. Utvikling av nytt seleksjonssystem i industritrålfiske etter øyepål kan gi fiskerinæringen muligheten til et renere fiske etter målarten. Bifangst av uønskede arter i øyepålfisket er hovedsakelig sild, makrell og hestmakrell. Ved innblandin ...
Prosjektnr: 901939
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Teknologi for kjøling, tining og innfrysing av rund makrell som råstoff for produksjon av makrellfilet (IQF Laketank)

Økt temperaturkontroll i alle faser av proseessen gir mulighet for raskere nedkjøling/tining/innfrysing. Løsnningen som blir utarbeidet gjennom dette prosjektet vil kunne bli adoptert av andre aktører i bransjen med tilsvarende behov. Konseptet som blir arbeidet fram gjennom ...
Prosjektnr: 901928
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kvalitetsfeil på tørrfisk ved kulde

Det er i overkant av 30 tørrfiskprodusenter i Norge, hvor de aller fleste er lokalisert i regionene Lofoten og Vesterålen i Nordland. Tørrfisken har lange tradisjoner i Nord-Norge og er viktig for flere lokalsamfunn langs kysten, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir. D ...
Prosjektnr: 901922
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Den innsamlede og dokumenterte kunnskapen vil vise muligheter for konkrete tiltak og løsninger, og har meget stor betydning for en eventuell satsing for lokal leverandør. Under disse møtene vil nøkkelpersonell få en større forståelse av hvordan prosessene kan fungere og ...
Prosjektnr: 901896
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bestemmelse av restholdbarhet ved bruk av hyperspektral avbildning

​Ved å integrere hyperspektral avbildning i sine eksisterende prosesser, kan sjømatprodusenter og distributører få sanntidsinnsikt i ferskheten og kvaliteten på produktene sine. Dette muliggjør mer presis lagerstyring, reduserer matsvinn og forbedrer produktsikkerheten. Leverandø ...
Prosjektnr: 901920
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utredning om risikoforhold i den norske fiskeflåten relatert til åpenhetsloven

​Å etterleve lovkrav er en plikt. Forbrukertilsynet kan gi selskaper som ikke imøtekommer lovens informasjonskrav (styreberetning; svare på spørsmål fra allmennheten – inkludert media) tvangsmulkt. Å etterleve åpenhetsloven er videre viktig for virksomhetens generelle omdømme: ...
Prosjektnr: 901927
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Oppsamlingssystem for smeltevann fra ferskfisktransport oppdrettsfisk

​Dette prosjektet er relevant for både villfanget og oppdrettsfiskindustrien da det løser et problem. Den vil i detalj implementeres én løsning for å eliminere systematisk utslipp av smeltevann på veibanen. Ved gjennomføring vil smeltevannsutslipp elimineres på grunn av investeri ...
Prosjektnr: 901897
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Identifisere og teste konsepter for automatisk fjerning av synlige nematoder i torskefilet (Kveis-Trim)

​Automatisk fjerning av nematoder har potensial til å øke lønnsomhet og produksjonsutbyttet ved å unngå unødvendig trimming og reduserte arbeidskostnader forbundet med reduksjon i antall fileter som krever manuell trimming. Begge deler fører til direkte økonomiske fordeler for fi ...
Prosjektnr: 901900
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Energieffektiv vannfjerningsteknologi for fremstilling av fiskemel av høy kvalitet

Følgende nytteverdi er forventet:1. Produsere høykvalitets fiskemel, med lavere energibruk og lavere utslipp av CO2 enn i dag, og etablere grunnlag for investeringer.2. For kunder, og etter hvert for konkurrenter, ved at leverandørbedriftene vil kunne øke salg av mer energief ...
Prosjektnr: 901921
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Arbeidsmøte: Implementering og utnyttelse av utviklet kunnskap i bedriftene om restråstoff (VERDI)

Marint kollagen har et stort potensial innen kosttilskudd, kosmetikk og næringsmiddelindustri og helse. Kollagen er kjent for sin evne til å forbedre hudhelse, leddhelse og bentetthet. Økende etterspørsel etter alternative kollagenrike råstoff skyldes også at rundt 70 % av kollag ...
keyboard_arrow_up