Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 261 prosjekter

Prosjektnr: 512042
Varighet: 2006 - 2009
Status: Avsluttet

New marine feed resources: The building of a consortium toward exploitation of un-utilised marine resources for diets to farmed fish / Nye marine fôrressurser

Produksjonsvolumet av laks spesielt, men også av marine fisk, har økt betraktelig i løpet av de siste par tiårene. Bare for laks nærmer man seg 1 million tonn i årlig produksjon. For å opprettholde en slik økning, må man også ha tilstrekkelig med råstoff til å produsere fôr av. I ...
Prosjektnr: 512022
Varighet: 2003 - 2005
Status: Avsluttet

Optimalisert produksjon av mikroalger som fettrik forkilde til akvakultur

Prosjektnr: 512012
Varighet: 2002 - 2005
Status: Avsluttet

Krill as feed for farmed fish

Prosjektnr: 232102
Varighet: 2008 - 2010
Status: Avsluttet

Toxicology of synthetic antioxidants EQ, BHA, BHT and their metabolites retained in the fillet of farmed Atlantic salmon

BackgroundSynthetic antioxidants are used as preservatives in fish feed and fish feed ingredients to prevent the auto-oxidation of unsaturated lipids. The market demand for more oily fish flesh has lead to an increased lipid content in fish feed in Norway during last 30 years, wh ...
Prosjektnr: 141014
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

TEKMAR 2005–2007

Prosjektnr: 133111
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Laks - rømming - utsorteringsanlegg i elver

Prosjektnr: 131124
Varighet: 2006 - 2006
Status: Avsluttet

Workshop Organic Aquafarming

keyboard_arrow_up