Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 2015 prosjekter

Prosjektnr: 901775
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Fullintegrert system for mekanisert ombordtaking, elektrisk bedøving og avkroking og forberedelse for bløgging av linefanget fisk

​Manuell ombordtaking, avkroking og bløgging av fisk om bord i båter medfører risiko for personskader, spesielt stikkskader ved bløgging av stor/aktiv fisk. Askvik Aqua AS har utviklet en bedøvingsteknologi for fisk, som vil kunne brukes i ulike fiskerier, og ønsker å svar ...
Prosjektnr: 901794
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Ikke-letale diagnostiske indikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen

​Med mer håndteringskrevende operasjoner mot lakselus, dør en større andel av behandlet fisk mot slutten av produksjonssyklus. Dette er en etisk utfordring, og medfører betydelig økonomiske tap og er negativt for næringens omdømme og bærekraft. Dagens kunnskap er ikke tilstr ...
Prosjektnr: 901795
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter fiske ved bruk av bredbåndsekkolodd

​Størrelsen på fisken i fangsten er viktig informasjon for fiskerne. Den påvirker vanligvis salgsprisen, og i tillegg er det i mange fiskerier regler for tillatt minstestørrelse. Hovedsakelig blir fiskestørrelsen identifisert i en sen fase av fangsten ofte først når fisken blir p ...
Prosjektnr: 901762
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

​Hensikten med prosjektet er å bidra til bærekraftig videreforedling av atlantisk makrell i Norge for en helårlig produksjon av forbrukerpakkede varmebehandlede produkter, basert på både ferskt og tint råstoff. Dette skal gjøres ved å løse konkrete teknologiske og produksjonsmess ...
Prosjektnr: 901790
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien 2022–2026

En tredjedel av all mat som produseres i verden blir enten ødelagt eller kastet. Dette tilsvarer 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Hvis matsvinn var et eget land, ville det stått for det 3. største utslippet i verden av klimagasser. I Norge oppstod det 454 350 tonn matsvinn i 202 ...
Prosjektnr: 901767
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff

Forekomsten av overvekt og fedme hos kjæledyr er økende, og følger dermed den ugunstige tendensen som observeres i mennesker. Beregninger viser at 20–59 % av voksne hunder har overvekt eller fedme. Bruk av et ernæringsmessig optimalt kvalitetsfôr basert på råvarer med høy biologi ...
Prosjektnr: 901786
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av olje rik på ketolinsyre (CetoSkin)

Atopisk eksem er en utbredt hudsykdom basert på en defekt i hudbarrieren og resulterende tørr hud. Atopisk eksem kan gi sår og infeksjoner i huden, og påvirker i mange tilfeller livskvaliteten hos dem som er utsatt for hudsykdommen. I dag er det hovedsakelig kortisonpreparater so ...
Prosjektnr: 901793
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (Optismolt)

​Effektivt lakseoppdrett skal sikre en robust fisk som klarer å tilpasse seg til sjøvann som smolt, samt har en rask og god vekst frem til slakt. Dessverre er det fortsatt for høy dødelighet hos laks både i settefiskfasen, under overgangen til sjø og frem til slakt. Inn ...
Prosjektnr: 901782
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

LiceDetached – Kvantifisering av lakse- og skottelus som løsner fra laksen under trenging i tilknytning til avlusing samt reinfisering av laks på samme eller andre oppdrettslokaliteter

Nærmest all avlusning påbegynnes med at laksen trenges for å bli pumpet til behandlingsenheten. Det foreligger enkelte undersøkelser som viser at lus faller av under trengingen og det blir ofte antatt at opp til 50 % av lusa faller av under operasjonen og kan spre seg til nærligg ...
Prosjektnr: 901788
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (NYBRØK)

​Både transport, behandling og trenging av laks har vist seg å være en velferdsrisiko for oppdrettsfisk. Transport og behandling av levende laks i brønnbåt kan være risikofylt, men samtidig en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av.De fleste transportene og behandling ...
keyboard_arrow_up